Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Vitrina de carte
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

Poiana Sărată în vâltoarea istoriei

 

Semnalăm apariția volumului monografic „Poiana Sărat㠖 un sat românesc din Carpați, în vâltoarea istoriei“, avându-l ca autor pe ing. Ciprian Hugianu, ediție îngrijită de editura Eurocarpatica, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe.
Lucrarea face parte din colecția Centenarul Marii Uniri și are o semnificație aparte, prezentând istoria satului Poiana Sărată și, implicit, a locuitorilor acestuia, care, în timpul celor două războaie mondiale, au trecut prin situații dramatice, determinate atât de distrugerile provocate de luptele din anii 1916-1917, cât și de consecințele Dictatului de la Viena (1940).
Pe lângă informații inedite, memorialistică și fotografii valoroase din punct de vedere documentar și etnografic, monografia conține și un capitol aparte, dedicat Cimitirului internațional de onoare al eroilor de la Poiana Sărată, restaurat prin cofinanțare de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.
Autorul prezintă detalii și despre mormântul locotenentului Nicolae Macarie, unul din primii eroi români care a murit în luptele din zona Oituz, la 27 august 1916, fiind înhumat în curtea bisericii din satul Poiana Sărată, dar și monumentul eroilor germani din cimitirul catolic. În anexe sunt prezentate schițe ale cimitirului eroilor, întocmite în perioadele de reorganizare ale acestuia, și evidențele nominale ale eroilor identificați, ale căror oseminte au fost centralizate în morminte și în osuarul necropolei.
Prefața lucrării îi aparține doctorului Ioan Lăcătușu, care consideră satul Poiana Sărată o localitate martir, în contextul distrugerilor provocate de cele două conflagrații mondiale.

*

Cimitirului internațional de onoare al eroilor de la Poiana Sărată a fost amenajat ca cimitir de campanie în perioada 1916-1919, pentru a adăposti osemintele militarilor români, germani și austro-ungari căzuți în luptele din zona Oituz, în Primul Război Mondial.
În această regiune s-au desfășurat, în perioada octombrie – noiembrie 1916, două mari bătălii pentru apărarea trecătorii Oituz.
Societatea Cultul Eroilor și Așezământul Național Regina Maria pentru Cultul Eroilor au amenajat cimitirul eroilor de la Poiana Sărată în forma definitivă, în perioada anilor 1927-1945, centralizând osemintele a 2.047 de eroi români, germani, austro-ungari, ruși, turci și evrei în morminte individuale și în osuarul necropolei. Dintre aceștia, 840 de eroi sunt identificați nominal. Repartiția pe naționalități este următoarea: 53 români, 416 austrieci, 340 germani, 9 ruși, 8 unguri, 2 turci, 2 evrei și 11 necunoscuți ca naționalitate.
În cadrul necropolei sunt înhumați, în patru parcele, 107 eroi români, germani, unguri, austrieci, evrei și turci identificați, monumentul central având la bază un osuar în care sunt centralizate osemintele eroilor români și de alte naționalități, identificați și neidentificați.
Lista eroilor identificați nominal, ale căror oseminte sunt centralizate în cimitirul internațional de onoare de la Poiana Sărată, poate fi consultată pe site-ul Oficiului, la secțiunea Lista morților de război.

 Manualul privind strămutarea mormintelor de război

La sfârșitul anului 2014, o lucrare de profil, elaborată de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, a văzut lumina tiparului la Centrul Tehnic-Editorial al Armatei; este vorba de Manualul privind strămutarea mormintelor de război.
Lucrarea oferă o paletă largă de informații, cu caracter exhaustiv și interdisciplinar, în ceea ce privește problematica mormintelor de război, cadrul normativ aferent și instrucțiunile tehnice care trebuie respectate în cazul inițierii, avizării și executării lucrărilor propriu-zise de strămutare a rămășițelor pământești aparținând persoanelor decedate, pe teritoriul României, în timpul și din cauza conflictelor armate.
Documentul nu înlocuiește legislația națională în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război, și anume Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor de război și Hotărârea Guvernului nr. 635/2004pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, ci reprezintă un ghid util tuturor titularilor drepturilor de administrare a mormintelor de război, un instrument de lucru care facilitează o mai bună cunoaștere și înțelegere a domeniului, aplicarea corectă a actelor normative specifice acestuia și responsabilizarea factorilor decidenți și a publicului larg în ceea ce privește respectul datorat sacrificiului înaintașilor.

 


CASTELUL ȚEPEȘ - cunoscut și în Suedia

Lucrarea, al cărei autor este George Cristea, a fost publicat㠖 în limba suedez㠖 de prestigioasa editură Carlsson Bokförlag, în anul 2009. Apariția acestui ghid turistic reprezintă o excelentă modalitate de promovare a imaginii României în rândul vorbitorilor de limbă suedeză și nu numai.
Beneficiind de o prezentare grafică deosebită, volumul prezintă o succesiune de tablouri din istoria, cultura, tradițiile și obiceiurile românilor. Prezența pe prima copertă a imaginii Castelului Țepeș – situat pe str. G-ral Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor – care reproduce, în mic, Cetatea de la Poenari, înălțată în timpul domnitorului Vlad Țepeș, îl recomandă drept unul dintre obiectivele turistice de interes ale capitalei.

click aici pentru mai multe imagini


 


EROI ȘI MORMINTE *, volumul II.

Volumul, realizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (cordonator: dr. Cătălin FUDULU), cuprinde comunicările suținute, la 10 decembrie 2008, cu prilejul Sesiunii anuale a Oficiului. O parte dintre materiale sunt ilustrate cu fotografii inedite, provenind din Arhiva Oficiului sau din cele personale ale autorilor.
Din cuprinsul cărții puteți citi detalii despre următoarele subiecte:

 

 

Aviatori eroi din Primul Război Mondial, fără mormânt (prof. dr. Valeriu AVRAM)

Mărăști - o promisiune onorată! (drd. Valeria BĂLESCU)

Monumentul eroilor din comuna Costești (prof. univ. dr. Nicolae CIOBANU)

Morminte și opere comemorative de război orădene din Primul Război Mondial
(dr. Cătălin FUDULU)

Am fost acolo unde trebuia să fim (Constantin GHEORGHE)

Monumente Vii. Întru cinstirea eroilor care au făurit România Mare și eternă (prof. univ. dr. Jipa Rotaru)

Oglindirea, în memorialistica românească, a spațiului concentraționar de pe fostele teritorii germane și austriece, încorporate după tratatul de pace de la Versailles în granițele Poloniei (prof. dr. Nicolae MAREȘ)

Cultul morților, cultul eroilor? Sacralitatea și laicizarea morții în timpul Primului Război Mondial (drd. Gheorghe NEGUSTOR)

Restitutio Monumentul Eroilor marinari, Galați, 1918
(dr. Mariana PĂVĂLOIU & Petrică COMAN)

Cimitirul eroilor din muncipiul Bistrița și realizatorul acestuia - preotul militar Oniga I. Pompei. Repere istorice
(dr. Aurel PENTELESCU & dr. Dumitru STAVARACHE)

Cimitirele dedicate eroilor din Primul Război Mondial din județul Sibiu
(Toma-Cosmin ROMAN)

Cinstirea eroilor jandarmi. Obligație sacră a contemporaneității
(dr. Costică SILION)

Cimitire și monumente din Botoșani dedicate eroilor Primului Război Mondial
(prof. Radu Bogdan TĂNASĂ)

Monumentul eroilor de la Siriu (dr. Mircea TĂNASE)

Monumente înlăturate. Monumente văduvite (prof. Virgiliu Z. TEODORESCU)

* 233 de pagini, editura Alfa MDN – Buzău (layout, corectura și coperta: Monica BALABAN)


EROI ȘI MORMINTE *

Volumul, realizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (cordonator: dr. Cătălin FUDULU), cuprinde comunicările suținute, la 12 decembrie 2007, cu prilejul Sesiunii anuale a Oficiului.
Din cuprinsul cărții puteți afla detalii despre:
Legiunea voluntarilor români din Italia, din Primul Război Mondial (lect. univ. dr. DOREL BUȘE )

Cimitirul Eroilor „Bolovani“ din municipiul Ploiești (colonel (r.) CONSTANTIN CHIPER)

Pierderile umane ale României în timpul Războiului de Intregire
(prof. univ. dr NICLOAE CIOBANU )

Sinteză privind participarea clerului militar al României la cea de-a doua conflagrație mondială ( dr. ILIE MANOLE )

Urme ale unor eroi români pe teritoriul polonez (dr. NICOLAE MAREȘ)

Un proiect peste secole – Monumentul marinarilor români
(dr. MARIAN MOȘNEAGU )

Morminte și opere comemorative ale eroilor neamului din județele Harghita și Covasna
(Comisar-șef MARIAN NENCESCU)

Jertfa preoților mobilizați în Războiul pentru Întregirea neamului
(conf. dr. AUREL PENTELESCU, conf. univ. dr. GAVRIIL PREDA)

Prizonierii sovietici în România, 1941-1944 (dr. VASILE POPA)

Prizonieri români pe Frontul de Est (drd. Ilie SCHIPOR )Lansarea cartii a avut loc miercuri, 10 decembrie 2008, ora 15.30, în sala Ștefan cel Mare a Cercului Militar National.

* 146 de pagini, editura Alfa MDN – Buzău (layout, corectura și coperta: Monica BALABAN)


 

UN PARC CENTENAR - PARCUL CAROL I
Virgiliu Z. Teodorescu

 

Parcul Carol I – așa cum ne este descris în lucrare – se prezintă la centenarul său (este inaugurat în 1906) ca un loc de referință al bucureștenilor, important din punct de vedere cultural, istoric și turistic, un ansamblu confruntat nu doar cu timpul, ci și cu ideologiile care i-au modificat configurația.

Printr-o succint㠄biografie“ a parcului, însoțită de o bogată informație sub forma notelor explicative, autorul, arhivist, muzeograf și istoric de monument, aduce un remarcabil serviciu de restituire publică pe seama unui ansamblu istoric, memorial, artistic și peisagistic emblematic pentru România modernă.

 

 


 

ZBURĂTORII ROMÂNIEI MARI *
prof. dr. Valeriu Avram

A DOUA LUCRARE APARUTA IN COLECȚIA
"CULTUL EROILOR"Volumul, realizat de prof. dr. Valeriu Avram, este rezultatul cercetării unor documente arhivistice inedite și oferă cititorilor posibilitatea de a pătrunde în fascinanta lume a pionerilor aviației militare române. Autorul prezintă faptele de bravură, eroism și vitejie a 77 dintre cei mai străluciți aviatori militari care au contribuit, unii cu prețul vieții, în anii Primului Război Mondial, la înfăptuirea României Mari.

Această carte continuă seria Colecția Cultul Eroilor, inițiată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, al cărei prim volum este Misiune îndeplinită, a colonelului (r) Voicu Țugurel.


* Editura Alfa MDN, Buzău, 2007
MISIUNE ÎNDEPLINITĂ
*
Col. (r) Voicu Țugurel

PRIMA LUCRARE APARUTA IN COLECTIA
"CULTUL EROILOR"Oficiul National pentru Cultul Eroilor a initiat si pus in practica proiectul unei colectii de carti care sa aduca informatii noi despre ostasii romani care au adus jertfa suprema pe campul de onoare in Razboiul de Independenta si in cele doua razboaie mondiale.

Prima lucrare aparuta sub egida colectiei "Cultul Eroilor" apartine colonelului (r) Voicu Tugurel, fost atasat militar al Romaniei in Cehoslovacia. Ea se intituleaza "Misiune indeplinita. Din amintirile unui atasat militar roman in Cehoslovacia" si cuprinde numeroase amanunte inedite despre locurile unde, in aceasta tara, sunt inmormantati ostasi romani cazuti pe front in cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

Lansarea cartii a avut loc miercuri, 26 octombrie 2005, ora 11.30, in Sala Bizantina a Cercului Militar National.

Editura TOTAL Publishing, București, 2005


 

- top -

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOWNLOAD

Legea nr. 379/2003
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

Convențiile de la Geneva și Protocoalele Adiționale

Imnul Eroilor (mp3)Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor