Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.

Cimitire militare românești din Ucraina

Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

MORMINTELE EROILOR ROMÂNI DIN BEREZANI (raionul Beleaevski, regiunea Odessa )
Ucraina

În perioada administrației românești a Transnistriei (1941-1944), localitatea se numea Berejani și era inclusă în județul Ovidiopol.

În timpul celei de-a doua conflagrații mondiale pe teritoriul acestei localități au fost amenajate două cimitire militare românești – ambele dezafectate în prezent –, unde au fost înhumați 871 militari români.

1. Cimitirul eroilor Diviziei a 5-a – situat pe partea stângă a șoselei Berezan-Kurgan. Cuprindea mormintele individuale și comune a 771 militari români din regimentele: 7, 8, 9, 27 și 32 Dorobanți, 7 Artilerie și 5 Pionieri.

2. Cimitirul eroilor din Regimentului 14 Dorobanți – situat la ieșirea din sud a localității. A fost înființat la 14 septembrie 1941 și cuprindea mormintele individuale a 100 militari români din regimentele: 14 și 32 Dorobanți; 14 și 15 Artilerie, respectiv 2 Grăniceri. Cimitirul era împrejmuit cu sârmă și piatră, iar în fața acestui fusese ridicată o troiță.

PARCELA EROILOR ROMÂNI DIN CERNĂUŢI (regiunea Cernăuţi)
Ucraina

Important punct strategic, Cernăuțiul a fost unul dintre obiectivele acțiunilor militare angajate – în nordul Bucovinei și Basarabia în Al Doilea Război Mondial – de către trupele române și germane, în perioada 2-26 iulie 1941. Ofensiva spre orașul Cernăuți s-a executat de către forțele principale ale Brigăzii 1 mixte munte, flancate la vest de Detașamentul „Colonel Albustin“. Înaintarea energică a acestora a înfrânt rezistența opusă de către inamic în fața orașului, astfel încât, în după-amiaza zilei de 5 iulie 1941, primele unități române – batalioanele 3 și 23 vânători de munte – au pătruns în oraș, în uralele entuziaste ale populației românești. După eliberarea orașului Cernăuți trupele române au înaintat spre Hotin.

În luptele de pe teritoriul actualei regiuni Cernăuți și-au pierdut viața aproximativ 858 militari români. Mormintele acestora au fost amenajate, în unele situații, în cadrul unor cimitire militare de garnizoană.

Este și cazul cimitirului militar din Cernăuți. Acesta nu trebuie confundat cu fostul Cimitir al Eroilor din Primul Război Mondial – situat în Cimitirul orășenesc din vecinătatea acestuia – care a fost dezafectat după război, în locul lui fiind amenajat un complex memorial internațional.

În cimitirul de garnizoană, au fost înhumați și 22 de militari români – morți în timpul și după luptele purtate în zona orașului în iulie 1941 – ale căror morminte au fost așezate pe trei rânduri. În spatele acestora au fost înmormântați, în două gropi comune, peste 400 civili români – mulți dintre ei fiind arestați în urma evenimentelor de la Fântâna Alb㠖 executați de către sovietici în timpul evacuării orașului Cernăuți, în iulie 1941.

Dacă la vremea respectivă cimitirul – situat vis-a-vis de Cimitirul orășenesc, la intersecția fostelor străzi Ștefan Tomșa (actuală Lubenska) și Cimitirului (actuală Zelena) – reprezenta o unitate distinctă, între cimitirele evreiesc (în partea stângă) și creștin ortodox (în partea dreaptă), în perioada 1965-1974, necropola românească a fost înglobată treptat prin extinderea cimitirului evreiesc.

Din cele trei rânduri de cruci ale militarilor înhumați în 1941 au mai rămas doar trei, care, împreună cu un monument ridicat de către Societatea „Golgota“ (pe 20 mai 2006), mai aminteau până de curând de mormintele militarilor și civililor români.

Fidel principiilor sale de conservare a memoriei celor care s-au jertfit pentru țară, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a inițiat, în colaborare cu Societatea „Golgota“,un proiect de reconstrucție a acestui cimitir, ca parcelă de onoare distinctă în cadrul Cimitirului Evreiesc. Lucrările efective au început în luna iunie 2008, au fost executate de firma „Bukreconstrucția“ și au constat din: construcția monumentului central (cruce), amenajarea platoului pentru ceremonii, amenajarea căii de acces, plăci cu numele militarilor căzuți în luptă, două băncuțe pentru odihnă, amenajare peisagistică. Costurile totale ale acestui proiect se ridică la suma de 166.000 RON (aproximativ 66,000 $).

În urma lucrărilor executate a rezultat o parcel㠖 cu o suprafață de 360 mp. (18/20 m), străjuită de o cruce comemorativă, înaltă de 3 m, lângă care este amplasată o placă cu textul: „IN MEMORIAM.MILITARILOR ROMÂNI CĂZUȚI ÎN LUPTELE DIN REGIUNEA CERNĂUȚI.1941-1944“.CIMITIRELE EROILOR DIN ORAŞUL ISMAIL (raionul Ismailîski, regiunea Odessa)
Ucraina

În perioada interbelică localitatea Ismail era inclusă în județul Ismail (unul din cele trei județe ale teritoriului istoric din sudul Basarabiei, cunoscut și sub numele de Bugeac) pe teritoriul statului român. În acest oraș se găseau două cimitire de onoare, câte unul pentru fiecare din cele două conflagrații mondiale, în care au fost înhumați în total 89 militari români (19 în RM 1 și 70 în RM 2).

Cimitirul eroilor „Regele Ferdinand“ din RM 1 :

A fost amenajat de către Societatea „Cultul Eroilor“ și inaugurat la data de 29 mai 1930. Era situat pe un platou de pe malul Dunării, în colțul cimitirului mare al orașului. Pe o suprafață de 1.250 m. p. au fost amenajate patru parcele cu morminte individuale în care au fost înhumați 120 eroi identificați, de diferite naționalități: 19 români (16 identificați, 3 neidentificați), 98 ruși (57 id., 41 neid.), 2 austrieci (id.) și 1 polonez ( id.). În centrul cimitirului a fost construit un monument-criptă (vezi foto), în care au fost așezați 511 eroi neidentificați. Monumentul a fost realizat de către firma Felice Ruta din Tulcea.

Militarii români înhumați aici aparțineau regimentelor 4, 23, 33, 35 și 38 Infanterie, respectiv 4 Artilerie.

Cimitirul eroilor din RM 2:

Cimitir amenajat în cursul celui de-al doilea război mondial, în același cimitir al orașului, de lângă Mânăstirea Cetatea. Cuprindea mormintele individuale a 70 ostași români identificați.

MORMINTELE EROILOR ROMÂNI DIN KURGAN (raionul Beliaevski, regiunea Odessa)
Ucraina

În perioada administrației românești a Transnistriei (1941-1944), localitatea se numea Văcărjani și era inclusă în județul Ovidiopol.

În timpul celei de-a doua conflagrații mondiale pe teritoriul acestei localități au fost amenajate mai multe cimitire militare românești – niciunul nu s-a păstrat în prezent – în care și-au găsit odinhna de veci un număr de 1.153 militari români. Iată situația acestor cimitire:

Cimitirul eroilor din Regimentul 5 Grăniceri – a fost înființat pe data de 23 septembrie 1941. Se întindea pe o suprafață de 8.000 m.p. și cuprindea mormintele individuale și comune a 459 militari români din Regimentul 15 Dorobanți. În mijlocul cimitirului se înălța un monument comemorativ ridicat spre amintirea eroilor din această unitate militară.

Cimitirul eroilor din Reg. 2 Grăniceri – situat în cimitirul comunal. Cuprindea morminte individuale și comune în care au fost înhumați 261 militari români, din regimentele: 2 Grăniceri, 11 Dorobanți și 17 Infanterie. Mormintele au fost amenajate în perioada 29 iulie - 2 octombrie 1941.

Cimitirul eroilor din Reg. 18 Dorobanți – amplasat în imediata apropriere a cimitirului eroilor din Reg. 15 Grăniceri. În perioada 9-14 octombrie 1941 aici au fost înhumați individual 15 militari români din Reg. 18 Dorobanți.

Cimitirul eroilor din Reg. 1 Grăniceri – situat în imediata vecinătate a comunei. Cuprindea mormintele individuale și comune a 391 militari români din Reg. 1 Grăniceri, înhumați aici în luna august 1941.

Grup de morminte – morminte individuale situate în fața cimitirului eroilor din Reg. 1 Grăniceri. Aici erau înhumați 28 militari români din Batalionul 8 Mitraliere.

În prezent Oficiul colaborează cu instituția ucraineană, omoloagă acestuia – este vorba de Comisia Interdepartamentală de Stat din Ucraina – în vederea reconstrucției în această localitate, a unui cimitir centralizator pentru osemintele tuturor militarilor români morți în zonă.

MORMINTELE EROILOR ROMÂNI DIN MIRNOE (fost Freudental ), regiunea Odesa, raion Beleievski
Ucraina

Localitatea Mirnoe este situată în raionul Beliaevski (regiunea Odessa). În perioada administrației românești a Transnistriei (1941-1944), localitatea se numea Freudental și era inclusă în județul Ovidiopol.

În cursul celui de-al doilea război mondial, pe teritoriul acestei localități au fost amenajate nu mai puțin de 9 cimitire militare, în care au fost înhumați un total de 967 militari români; niciunul nu se mai păstrează în prezent. Iată situația acestor cimitire, conform documentelor de arhivă:

 • Cimitirul eroilor din regimentul 8 Vânători – Situat la 4 km sud-vest de comuna Freudental, lângă cimitirul regimentului 33 Dorobanți. Cuprindea mormintele individuale a 25 de eroi români, înhumați aici în luna august 1941. Militarii fuseseră combatanți în regimentele 8 vânători și 17 artilerie.
 • Cimitirul eroilor din regimentul 33 Dorobanți – Situat la 4 km sud-vest de com. Feudental, lângă o lizieră de salcâmi. Se învecina cu cimitirul regimentului 8 Vânători. Cuprindea mormintele individuale a 53 eroi români, înhumați aici în perioada 13-17 septembrie 1941. Militarii fuseseră combatanți ai regimentelor 33 Infanterie și 1 Fortificații.
 • Cimitirul eroilor nr. 1 – Amenajat în cadrul cimitirului bisericii. Cuprindea mormintele individuale a 321 ostași români, înhumați aici în perioada 23 august - 24 septembrie 1941. Militarii luptaseră în regimentele 29 și 67 Infanterie, 4 și 12 Artilerie, 4 Pionieri și 1 Vânători Gardă.
 • Cimitirul eroilor nr. 2 – Situat la marginea comunei Freudental pe șoseaua Uzi. În perioada 27 august - 12 septembrie 1941 aici au fost înhumați în morminte individuale 274 militari români, care luptaseră în regimentele: 7 și 8 Vânători, 12 și 17 Artilerie și 38 Infanterie.
 • Cimitirul eroilor nr.3 – Situat la marginea comunei Freudental, pe șoseaua Uzi. În perioada 9 august – octombrie 1940 în acest cimitir au fost înhumați 126 militari români, ce aparținuseră regimentelor: 29, 39 Infanterie și 8 Vânători.
 • Cimitirul eroilor nr. 4 – Învecinat cu cimitirele 2, 3 și 5. Cuprindea morminte individuale și comune, în care, în perioada 4 septembrie - 18 septembrie 1941, au fost înhumați 95 eroi români, combatanți ai Regimentului 6 Dorobanți Gard㠄Mihai Viteazul“.
 • Cimitirul eroilor nr. 5 – Situat la margine comunei, pe șoseaua Uzi. Cuprindea morminte individuale și comune, în care, în perioada 11-15 octombrie 1941, au fost înhumați 21 eroi români, combatanți ai Regimentului 90 Infanterie.
 • Cimitirul eroilor nr. 6 – Amplasat la margine așoselei ce ducea la Odessa. Cuprindea mormintele individuale a 32 ostași români, ce luptaseră în regimentele 7, 8 Vânători și 64 Artilerie.
Cimitirul eroilor nr 7 – Situat la liziera comunei Freudental. Cuprindea morminte individuale și comune în care au fost înhumați 20 militari români, combatanți ai regimentelor 7, 8 Vânători și 29 Infanterie.

CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DE LA OJEVO
Ucraina

În perioada interbelică localitatea Ojevo (fost Oieni) era inclusă în județul basarabean Hotin. În prezent localitatea se numește Ojevo și este inclusă în raionul Sokiriani, pe cursul superior al Nistrului, la 160 km de Cernăuți și 60 km de Hotin.

În noiembrie 1942, Așezământul Național Regina Maria pentru „Cultul Eroilor“ a amenajat aici, în fosta vatră a satului, un cimitir de onoare românesc – cu o deschidere la stradă de 20 m și o adâncime de 72 m – în care au fost înhumați 513 eroi români, din batalioanele 17, 18 și 19 Vânători Munte. Militarii au fost înhumați individual (24 eroi; cei mai mulți ofițeri), sau în comun (cca 3-4 într-un mormânt) în 186 morminte, grupate pe latura sudică a cimitirului. Mormintele prezentau borduri și cruci de piatră. În cadrul cimitirului a fost construit și un monument comemorativ din piatră naturală.

În vara anului 2008, doi reprezentanți ai Oficiului au vizitat acest cimitir de război românesc din Ucraina, practic necunoscut în țară. Cu plăcută surpriză echipa Oficiului a remarcat că cimitirul s-a păstrat, peste decenii, în integralitatea lui, deși fostele autorități sovietice nu tolerau astfel de mărturii ale sacrificiului militarilor armatelor participante la Campania din Est. Starea bună de întreținere a cimitirului se datorează comunității și bisericii locului, care l-au conservat cu respect. Singurele intervenții asupra așezământului au afectat doar înscrisurile de pe cruci și monument, acestea fiind acoperite de var.

Ca urmare, Oficiul a transmis, primăriei locale și localnicilor, gratitudinea și recunoștința sa și s-a angajat ca în anul 2009 să finanțeze proiectul de restaurare a cimitirului românesc de campanie de la Ojevo, astfel încât memoria celor înhumați aici, să nu se piardă.

CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DIN PRUDNIKOVE (raion Leninski, regiunea Crimeea )
Ucraina

Localitatea Prudnikove (fostă Bikeci) este situată la 35 km sud-est de orașul Kerci și la 30 km sud de linia de cale ferată Feudosia-Kerci.

Cimitirul eroilor din localitate era situat la 30 m de drumul ce vine din comuna Marfovca și merge spre Marievca. În perioada 11 mai - 27 iulie 1942 în acest cimitir au fost înhumați, în morminte individuale, 73 militari români și 2 ostași germani. În total 75 militari, care luptaseră în regimentele 6 și 10 Roșiori, respectiv 20 Artilerie.

Atât cimitirul cât și troița ridicată în mijlocul acestuia au fost inaugurate în data de 7 august 1942, în prezența generalului Mitrănescu Florea (comandantul Corpului 7 Armată) și a generalului Georgescu Octavian (comandantul Diviziei 10).

MONUMENTUL EROILOR DIN RENI (raionul Reniski, regiunea Odessa)
Ucraina

În perioada administrației românești interbelice localitatea Reni era inclusă în județul Ismail.

În curtea catedralei din această localitate se înalță un monument-criptă dezvelit la data de 9.11.1937, prin grija Societății „Cultul Eroilor". Aici au fost așezate osemintele a 187 eroi căzuți în Războiul de Independență și Primul Război Mondial. Rămășițele pământești ale acestora au fost exhumate la data de 5.11.1937, din cimitirul eroilor din Reni (situat la 5 km de oraș), care a fost desființat cu această ocazie.

Pe corpul monumentului se găsește următoarea inscripție: "Aici odihnesc osemintele a 187 eroi din războiul 1877-1878 și 1914-1919. Exhumați din fostul cimitir după teritoriul orașului Reni și reînhumați la 9 noiembrie 1937 prin îngrijirea Soc. Cultul Eroilor, garnizoanei, primăriei și cetățenilor din orașul Reni".

În curtea aceleiași catedrale se găsesc și patru morminte de Al Doilea Război Mondial, în care au fost înhumați 6 militari români din Regimentul 5 Grăniceri. În perioada iulie-august 1943, delegatul Așezământului Național „Regina Maria pentru Cultul Eroilor” a instalat cruci de beton (tip campanie) la căpătâiul acestor morminte.

CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DIN SVERDLOVO (raion Kominternovski, regiunea Odessa)
Ucraina

În perioada administrației românești a Transnistriei (1941-1944) localitatea a făcut parte din județul Odessa și se numea Bujalik. În timpul celei de-a doua conflagrații mondiale pe raza acestei comune au fost înhumați un număr total de 409 militari români.

Cei mai mulți au fost îngropați în cimitirul militar din curtea bisericii. Acesta a fost amenajat de Regimentul 28 Infanterie Fortificații și cuprindea mormintele individuale a 238 eroi români, care luptaseră în regimentele 25 și 35 Infanterie, 5 și 10 Vânători, precum și din batalionul 15 Pionieri. Ceilalți 171 militari români au fost înhumați în locuri izolate pe teritoriul comunei.

MORMINTELE EROILOR ROMÂNI DIN VASILEVKA ( raionul Beliaevski, regiunea Odessa)
Ucraina

În perioada administrației românești a Transnistriei (1941-1944), Vasilevka era inclusă în județul Ovidiopol.

În timpul celei de-a doua conflagrații mondiale pe teritoriul acestei localități au fost amenajate trei cimitire militare românești (dezafectate în prezent) în care și-au găsit odihna de veci un număr de 543 militari români. Iată mai jos situația acestor cimitire:

 • Cimitirul din curtea bisericii comunale Sf. Petru și Pavel – Aici au fost înhumați 249 militari români din următoarele regimente: 9, 10, 14, 15, 16, 26, 27 și 30 Dorobanți, 6 Artilerie, 17 Infanterie și 1 Grăniceri.
 • Cimitirul de lângă șoseaua Tiraspol-Odessa – Aici au fost înhumați 150 militari români din următoarele regimente: 27 și 37 Infanterie; 1, 2 Grăniceri; 2 Transmisiuni; 13 și 14 Dorobanți; 6 Vânători.
Cimitirul situat la 1 km SE de comun㠖 Cimitirul era amplasat pe o mică colină. Cuprindea mormintele individuale a 144 militari români din regimentul 37 Infanterie. În cinstea acestora a fost ridicată, în același cimitir, o troiță cu soclu de piatră.

MORMINTELE EROILOR ROMÂNI DIN VIGODA
(regiunea Odessa, raion Beleaevski)

Ucraina

Comuna Vigoda este situată pe teritoriul raionului Beliaevski (regiunea Odessa). În perioada administrației românești a Transnistriei (1941-1944) era inclusă în județul Ovidiopol și cuprindea localitățile Vigoda Gară și Vigoda Nemțească. În timpul celei de-a doua conflagrații mondiale pe teritoriul acestei comune au fost amenajate mai multe locuri de înhumare pentru un număr de 2.264 militari români. Iată mai jos situația acestora:

 • Cimitirul nr 40 de la ferma „Avram Iancu”, situat la 2-3 km SE de Vigoda Gar㠖 în unele documente locul respectiv apare sub numele de Sevcenco, iar în altele este numit ferma Avram Iancu. Aici sunt înhumați 1.102 militari români aparținând mai multor subunități ale Diviziei 3 Infanterie. Dintre aceștia 646 sunt identificați, iar 456 sunt neidentificați (luați în evidență la data de 28.12.1942)
 • În cimitirul eroilor nr. 39 din satul Petrovskoe (com Vigoda) – În perioada 28 august - 29 septembrie 1941, aici au fost înumați 95 militari români din regimentele 1, 13, 15, 26, 27 și 31 Dorobanți; 15 și 51 Artilerie.
 • În cimitirele nr 71-72 din Vigoda Gară au fost înhumați 159 militari români ce au aparținut următoarelor regimente: 3, 4, 8, 9, 19 și 30 Dorobanți; 5, 7 și 28 Artilerie; 19 Infanterie.
 • În cimitirele nr 72 și 72 II (în cimitirul civil) din Vigoda Nemțeasc㠖 Aici au fost înhumați 15 militari români aprținând regimentelor: 2 și 3 Dorobanți; 6 și 21 Artilerie; 19 Infanterie.
 • În cimitirul nr 73 din Vigoda Nemțeasc㠖 aici au fost înhumați 534 militari români din regimentele 2 și 3 Dorobanți; 19 Infanterie; 21 și 26 Artilerie.
 • În cimitirul nr 74 din Vigoda Nemțeasc㠖 aici sunt înhumați 14 militari români.
 • În cimitirul nr. 75 din Vigoda Nemțeasc㠖 era situat pe lângă calea ferată nr 1. Cuprindea mormintele a 137 militari români din regimentele 3, 4, 8, 9 10, 30 și 32 Dorobanți; 42 și 72 Infanterie; 28 Artilerie.
 • În cimitirul nr 76 de pe lângă liziera de pomi de la calea ferată (comuna Vigoda) – Cimitirul era situat pe câmp și cuprindea mormintele individuale a 116 militari români din regimentele 2 și 8 Dorobanți; 1 Vânători.
 • În cimitirul nr 77 situat pe câmp în perimetrul comunei Vigoda – Aici au fost înhumați 19 militari români din regimentele 2 și 3 Dorobanți; 1 Vânători.
 • În cimitirul nr 78 de lângă liziera de salcâmi a comunei Vigoda – aici au fost înhumați 19 militari din Bat. 5 Munte
 • În cimitirul nr 66 de pe lângă calea ferată din Vigoda Nemțeasc㠖 Aici au fost înhumați 22 militari români din regimentele 6 Gard㠄Mihai Viteazul”, 4 Dorobanți și 12 Artilerie.
În cimitirul nr 68 din satul Crasina (com. Vigoda) – Aici au fost înhumați 32 militari români (și un rus) din regimentele 4 și 16 Dorobanți; 21 Infanterie; 6 Vânători Munte.

- Cimitire românești din alte țări -

 

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOWNLOAD

Legea nr. 379/2003
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

Convențiile de la Geneva și Protocoalele Adiționale

Imnul Eroilor (mp3)Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor