Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Portrete de eroi
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 


citește despre alți eroi

EROUL SUBLOCOTENENT
BOSCOVICI DUMITRU


După încercarea nereușită de a frânge apărarea română în Podișul Transilvaniei (5-8 sept. 1944), forțele germano-maghiare au trecut la executarea unei lovituri puternice asupra Banatului și Crișanei, urmărind deschiderea căii Mureșului și cucerirea crestelor Apusenilor, înaintând pe trei direcții: o coloană de-a lungul Mureșului, o a doua pe Crișul Alb, convergând cu o a treia, pe Valea Arieșului.

Forțele Armatei I, aflate în apărare pe frontiera de vest, au măcinat ofensiva inamicului și l-au stăvilit la Păuliș, pe Mureș, la Prunișor și Cărand, pe Crișul Alb și la Sălciua, pe Arieș. Reușita aceasta a aparținut în exclusivitate Armatei Române, care s-a aflat singură în fața unui inamic superior ca număr și dotat din abundență cu tehnică de luptă și blindate, cărora li s-au opus unități de instrucție, până când forțele din interior și cele sovietice au ajuns în zonă.

Apărarea văii Crișului Alb a revenit Diviziei 1 infanterie-instrucție (regimentele 85 și 93 infanterie-instrucție și 38 artilerie-instrucție), întărită cu școlile de ofițeri în rezervă nr. 2 și nr. 6 și Batalalionul Fix Regional „Criș”. Pentru acoperirea pe graniță erau dislocate subunitățile unui batalion de grăniceri. Procentul de ofițeri de rezervă era de circa 50%, iar elevii școlilor militare din anul I aveau instrucția neterminată.

Divizia 10 infanterie ușoară maghiară, care depășise frontiera la 6 septembrie 1944, în forță de 16 batalioane - ceea ce îi asigura un avantaj numeric de 2 la 1 - sprijinită de cca. 35 blindate, ajunsese la 13 septembrie în zona Ineu îndreptându-și lovitura principală pe dreapta Crișului Alb, în direcția Baliu - Făgădău. În fața rezistenței române, la 17 septembrie, a schimbat direcția de efort pe stânga râului, pe axul Ineu - Sebiș, angajând în paralel și atacarea de flanc a Diviziei 1 infanterie – instrucție. Aici însă a întâmpinat rezistența puternică din partea elevilor Școlii Ofițeri Rezervă nr. 2 Bacău, care avea în avanposturi Compania 3-a de elevi, dispusă în Prunișor și Carand. Apărând fără gând de retragere sectorul încredințat, au întârziat progresiunea coloanei inamice, dând posibilitate celorlalte companii ale școlii, în cooperare cu un batalion din Regimentul 85 infanterie-instrucție, să stăvilească înaintarea vrășmașului. Despre această acțiune, Comandantul Diviziei 1 infanterie-instrucție, generalul de brigadă (r) Gheorghe Poșoiu, nota că ,, în special și-a cucerit dreptul la neuitare eroicul batalion de elevi ai Școlii Ofițeri nr. 2 Bacău care, fiind aproape încercuit la Prunișor, cu prețul unor eforturi uriașe, a reușit să-și croiască drum prin cleștele de foc advers și să-i provoace inamicului grele pierderi”.

Sergentul Dumitru Boscovici

Între cei care s-au distins se aflau și elevii sergenți Dumitru Boscovici și Ion Flotea, care, mânuind o pușcă-mitralieră, instalată în podul unei case de la marginea satului Prunișor, au provocat mari pierderi inamicului. După mai bine de 5 ore de rezistență, poziția celor doi elevi sergenți a fost descoperită. Încadrați de focurile tunurilor de pe tancurile inamice, cei au fost grav răniți și capturați.

Au fost găsiți pe seară, în urma unui contraatac reușit al trupelor române, fără viață, mutilați și străpunși de numeroase baionete. Elevul sergent BOSCOVICI a fost identificat după o scrisoare din 24 August 1944 aflată în buzunarul de la piept, străpunsă și îmbibată cu sânge.

 

Mormântul sublocotenentului Dumitru Boscovici

Pentru ,,dârzenia și curajul deosebit cu care a luptat, pentru eroismul și spiritul de sacrificiu dat întru apărarea pământului românesc”, elevul sergent Dumitru Boscovici a fost înălțat post-mortem la gradul de sublocotenent și i s-au conferit decorațiile ,,Virtutea Militar㔠cl. II, cu spade și ,,Serviciul Credincios”, cl.I, cu spade. A fost înmormântat, alături de alți cinci elevi, distinși cu aceleași ordine, în cimitirul eroilor din Gurahonț (oraș în care dispersată din cauza luptelor din Moldova Școala Ofițeri Rezervă nr. 2 de la Bacău).

Este cinstit în muzeul fostei școlii de la Bacău, cazarmă în care azi se află o altă unitate militară.

În fiecare an, de Ziua Eroilor, la Gurahonț, după oficierea slujbei religioase, se cântă ,,Balada eroilor de pe Crișul Alb”, compusă de rapsodul popular Ion Lucaci din comuna Berindia, combatant al luptelor din zonă, din care sunt de reținut versurile ,,...sergenții Flotea și Boscovici/ Luptat-au ca doi voinici/ Din podul ce se aflau/ Dușmani la pământ culcau/ Dar dușmanul nu se lasă/ Înconjurând acea casă/ Pe cei doi îi împușcară/ Când au vrut să ias-afară...”

Iar Toma Istrati, poet român basarabean, de asemenea luptător în zonă și fost camarad cu cei 6 eroi, le dedică poezia ,,În eternitate”, din care ultima strofă este:

,,Să trăiască-n lumea asta, orice neam în țara lui,
Țară din străbuni lăsată, pe cărarea timpului -
Tocmai libertatea noastră ne-a adus astăzi, aici,
Să te înălțăm în slavă, scumpe frate Boscovici”

Consiliul Județean Prahova, prin decizia 143 din August 1993, a acordat numele de ,,SUBLOCOTENENT EROU DUMITRU BOSCOVICI” fostei străzi a Frunzișului (cartierul Tabaci), stradă cuprinzând locuința părinților unde eroul a văzut lumina zilei – un gest de recunoștință și prestigiu pentru ploieșteni, care face cinste autorităților locale.Trimis de col. (r) Grigore Niculescu
Veteran din vânătorii de munte
20 iunie 2006

- sus -

 

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOWNLOAD

Legea nr. 379/2003
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

Convențiile de la Geneva și Protocoalele Adiționale

Imnul Eroilor (mp3)Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor