Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Fişe de evidenţă
Mormântul Ostaşului Necunoscut


Cimitire de onoare
Mausolee
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Proiecte
Raport anual

Manual strămutări
Arhiva foto
Audio
Diplome de excelenţă
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile

HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2015

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:

- Luni (14.00-15.30)
- Miercuri (14.00-15.30)

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 


Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

Iulie – Cuptor

 

1 – I naugurarea Monumentului eroilor de la Oancea-Covurlui (1934)

2 – Armata rusă invadează Turcia ; începutul războiului din Crimeea (1853)

3 Al Doilea Război Mondial : Stalin îşi anunţă planul împotriva invaziei germane (1941)

România: Ziua justiţiei

4 Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii

6Ziua Statului în Lituania

Republica Moldova : Ziua victimelor stalinismului

7 – Armata română a ocupat localitatea Lipnic, atingând aliniamentul Nistrului (1941)

9 – Armata Română încheie operaţiunile militare în Nordul Bucovinei, atingând graniţa existentă între România şi URSS în vara anului 1940 (1941)

– În Translivania de NE, ocupată de Ungaria Horthysta în urma Dictatului de la Viena, încep a fi organizate, de către autorităţile maghiare, detaşamente de muncă formate din români

– În Austria se decide acordul aliaţilor în legătură cu cele patru zone de ocupaţie

11Primul Război Mondial : Bătălia de la Mărăşti. Armata a II–a română, comandată de generalul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană (11 iulie – 19 iulie 1917)

– România se retrage din Liga Naţiunilor (Societatea Naţiunilor) (1940).

Ziua Mondială a Populaţiei - a fost declarată ca zi internaţională de către Organizaţia Naţiunilor Unite când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde (1987).

13 – Tratatul de la Berlin: Puterile europene redesenează harta Balcanilor. Serbia, Muntenegru şi România devin complet independente de Imperiul Otoman (1878)

14Franţa : Sărbătoarea naţională - Ziua căderii Bastiliei (1789)

România : Ziua transmisioniştilor militari

15România : Ziua mărcii poştale româneşti

16 – Franţa: Ziua memoriei naţionale (stabilită de preşedintele Franţei, François Mitterrand în 1993, pentru comemorarea evreilor închişi pe velodromul de iarnă -Velodrom d'Hiver - şi trimişi la Auschwitz)

18 – Reînhumarea a 220 eroi de diferite naţionalităţi în Cimitirul de la Bazargic, Bulgaria (România Eroică, 1926)

19 – Marele duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor ruseşti, a adresat principelui Carol o telegramă cifrată în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele ruseşti în cea de-a doua bătălie de la Plevna, i-a cerut cu insistenţă ajutorul. Primele unităţi ale Armatei Române au trecut Dunărea şi au luat în primire paza podului de vase Zimnicea-Svistov (1877)

21 – Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziţia de neutralitate a României în Primul Război Mondial (1914).

Primul bombardament al aviaţiei germane asupra Moscovei (1941)

23 România : Ziua presei militare române

24 – Bătălia de la Mărăşeşti: victoria armatei române comandate de generalul Eremia Grigorescu asupra trupelor germane conduse de generalul von Mackensen (24 iulie-6 august) (1917)

România: Ziua grănicerilor - marchează constituirea, în 1864 a primului corp unificat al grănicerilor din România.

25 – Reînhumarea eroilor sârbi în cripta de la Medgidia, jud. Constanţa (România Eroică, 1926)

25 – România : Ziua radiolocaţiei: marchează debutul existenţei radiolocaţiei ca armă distinctă în cadrul Armatei române, la 25 iulie1955

26 – Este cucerită Cetatea Albă. Se încheie campania militară purtată de Armata Română, alături de cea germană, pentru eliberarea nordului Bucovinei şi Basarabiei (1941)

27 –Parlamentul României a hotărât ca 1 Decembrie să devină sărbătoare naţională (1990).

Proclamarea suveranităţii Republicii Belarus (1990) Sărbătoare naţională.

28 Primul Război Mondial: Austro-Ungaria a declarat război Serbiei (1914), fapt care a marcat începutul Primului Război Mondial

29 – România: Ziua Imnului Naţional - "Deşteaptă-te Române!", sărbătorită, anual, începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României, din 18 mai 1998

– 1848: În parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în faţa unei numeroase asistenţe, după ce s-a citit noua Constituţie, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oară imnul Revoluţiei paşoptiste "Deşteptă-te Române", devenit după Revoluţia anticomunistă din 1989, imnul naţional al României.

30 – Inaugurarea Monumentului eroilor români din comuna Vârfuri, jud. Dâmboviţa (România Eroică, 1922)

 

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor