Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2016

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Ene Roland

Col. Constantin Niță

Lt. col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe


 

Declarație de avere și interese col. dr. Ionel TĂLPĂU
Declaratie de avere si interese
Declaratie avere si interese la încheierea activității

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. Traian Ungureanu

declaratie avere si intere la incheierea activitatii

declarație avere și interese 2014

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere 2012

declarație de interese 2012

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese

 

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:
Înscrierea în audiență se face cu o săptămână în avans.

Joi :14.00-16,00

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

DECEMBRIE (UNDREA)

1

Transilvania se uneşte cu Regatul României (1918)

Se dezveleşte monumentul eroilor comunei Tanacu, jud. Vaslui (2012).

Se dezveleşte Monumentul eroilor români din localitatea Branik, Slovenia, realizat din iniţiativa şi prin finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2008)

Se sfinţeşte monumentul eroilor almăjeni din comuna Bozovici, jud. Caraş-Severin (1931)

Ziua Naţională a României

2
Se naşte generalul de corp de armată Constantin Christescu (1866-1923), comandant, printre altele, al Armatei de Nord (noiembrie-decembrie 1916) şi al Armatei 1 (11 iulie – 30 iulie 1917).
Se dezveleşte monumentul eroilor români, în cimitirul din Tuma, Regiunea Riazan, Federaţia Rusă (2010)

3

Primul Război Mondial: Bătălia de pe Neajlov şi Argeş (Bătălia pentru Bucureşti), cea mai mare operaţiune de pe frontul românesc. Armata română se retrage înfrântă (1916).

Guvernul României părăseşte Bucureştiul şi se retrage la Iaşi (1916)

5

România preia oficial administraţia Dobrogei (1878).

Al Doilea Război Mondial: Marea Britanie declară război Finlandei, Ungariei şi României (1941).

Se redezveleşte monumentul eroilor români de la Zwickau (Germania), restaurat prin finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2006)

6

Primul Război Mondial: trupele germane, bulgare şi turce intră în Bucureşti (1916).

Finlanda îşi proclamă independenţa (1917)

7
Primul Război Mondial: Grupul Cerna capitulează pe Olt, după ce a parcurs 200 km în spatele liniilor inamice.

Al Doilea Război Mondial: victoria armatei române la Eltigen opreşte tentativa de debarcare sovietică în estul peninsulei Crimeea (1943).

Japonia atacă complexul militar american de la Pearl Harbor (1941).

Se sfinţeşte Mausoleul eroilor de la Giurgiu, restaurat prin finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2007).

Ziua internaţională a aviaţiei civile

8

Moare, la Bucureşti, generalul Alexandru Cernat (1828-1893), sub conducerea căruia Armata română a ocupat reduta Griviţa I (1877)

Al Doilea Război Mondial: Canada şi Noua Zeelandă declară război României (1914).

Bătălia de la Stalingrad: militarii români doboară 16 avioane sovietice (1942).

Ziua Constituţiei României

9

Ziua Internaţională Anticorupţie

10

Se naşte generalul David Praporgescu (1865-1916), mort în luptele de la Olt.

România semnează Tratatele de pace cu Austria şi Bulgaria (1919), după încheierea Primului Război Mondial.

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului

12

Primul Război Mondial: se încheie Bătălia de pe Cricov; trupele române se retrag spre Râmnicu Sărat (1916).

Se difuzează primul număr al ziarului oficial al autorităţilor germane de ocupaţie, Bukarester Tageblatt (Gazeta Bucureştilor), în limbile română şi germană (1916).

Al Doilea Război Mondial: România declară război Statelor Unite (1941).

Bătălia de la Stalingrad – începe ofensiva a patru mari unităţi blindate germane şi a trupelor din Armata a 4-a română, pentru sprijinirea trupele încercuite la Stalingrad

13

Ziua Tipografului

Ziua Tătarilor din România

14

Primul Război Mondial: în Bucureşti se instalează administraţia militară inamică (1916)

Ziua Direcţiei Operaţii

15

Ziua Cercului Militar Naţional

16

Al Doilea Război Mondial: vânătorii de munte români încheie operaţiunile militare în munţii Bükk (1944)

17

Generalul de corp de armată Aurel Aldea (n. 1887) moare în penitenciarul din Aiud (1949)

18

Se înfiinţează Muzeul Militar Naţional în incinta Palatului Artelor din Parcul Carol (1923).

Al Doilea Război Mondial : militarii români încep lupta la graniţa ungaro-cehoslovacă în zona localităţilor Sěrna şi Turna (1944).

Ziua Minorităţilor Naţionale

20
Al Doilea Război Mondial: Bătălia de la Stalingrad – sovieticii stopează ofensiva a patru mari unităţi blindate germane şi a trupelor din Armata a 4-a română (1942).

Generalul-locotenent Ion Dicezare (1916-2012) este distins de Regele Mihai cu Ordinul Mihai Viteazul pentru curajul, energia şi spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în cele 110 misiuni la inamic, realizând 11 victorii sigure (1943)

21
Se sfinţeşte capela din cimitirul eroilor Sf. Constantin din municipiul Brăila (1930)
Se inaugurarează Monumentului eroilor români din oraşul Zwickau, Germania (1931)

22

Primul Război Mondial: începe Bătălia de la Caşin. O nouă ofensivă lansată de trupele germano-austro-ungare este oprită de Armata română pe Valea Caşinului, Valea Şuşiţei şi Valea Putnei (1916).

Mormântul Ostaşului Necunoscut al României este relocat de pe explanada Parcului Carol din Bucureşti la Mausoleul eroilor de la Mărăşeşti (1958)

25

Generalul de divizie Ioan Arbore (n. 1892), combatant în Primul şi Al Doilea Război Mondial, moare în închisoarea Văcăreşti (1954).

Crăciunul – Naşterea Domnului  

27

Primul Război Mondial: se încheie Bătălia de la Râmnicu Sărat. Trupele ruso-române se retrag spre Focşani şi Siretul inferior (1916).

Ziua Centrului de Operaţii Psihologice

27-28

Al Doilea Război Mondial: Armata a 6-a sovietică atacă trupele române la Feodosia (Peninsula Crimeea). Militarii români se retrag pe un aliniament în afara oraşului (1941)

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor