Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarație de avere și interese col. dr. Ionel TĂLPĂU
Declaratie de avere si interese
Declaratie avere si interese la eliberarea din funcție

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. Traian Ungureanu

declaratie avere si intere la incheierea activitatii

declarație avere și interese 2014

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere 2012

declarație de interese 2012

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese

 

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:
Înscrierea în audiență se face cu o săptămână în avans.

Joi :14.00-16,00

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

IUNIE (CIREŞAR)

1

 Se inaugurează (2006) Cimitirul de Onoare de la Ţiganca (R. Moldova), unde sunt înhumaţi în prezent 1101 eroi români (1020 fiind morţi la Ţiganca, iar 81 fiind centralizaţi în anul 2013) căzuţi în luptele din vara anului 1941, prin contribuţia financiară a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

Se inaugurează Monumentul eroilor din Al Dilea Război Mondial, în incinta Spitalului clinic universitar de psihiatrie din municipiul Iaşi (1995)

2

Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război îşi schimbă numele în Societatea Cultul Eroilor (1927)

3

Se dezveleşte Monumentul Eroilor din comuna Vaţa, jud. Olt (1923)

4

Se inaugurareză Monumentul eroilor din Cimitirul Sf. Gheorghe-Capră, municipiul Bucureşti (1922)

Se acordă calitatea de veteran din Războiul din 1913, precum şi din cele două războaie mondiale prin Decretul-Lege nr. 440 (1945)

5

Se instituie medalia „Apărătorilor Independenţei României”. Medalia a fost conferită tuturor celor care au participat direct la Războiul de Independenţă (1878)

6

S.U.A. declară război României (1942)

9

Primul Război Mondial : sosesc la Iaşi primele două batalioane ale Corpului de Voluntari ardeleni şi bucovineni, pentru a se alătura armatei române (1917).

Înălţarea Domnului (Ispasul)

Ziua Eroilor

10

Unitatea de voluntari ardeleni şi basarabeni îi dă onorul regelui Ferdinand, în Piaţa Unirii din municipiul Iaşi, cântând marşul patriotic La Arme(1917).

Se pune piatra de temelie a mausoleului eroilor de la Mărăşti, la cota 536, unde au avut loc cele mai sângeroase lupte din vara anului 1917 (1928).

Ziua Paraşutiştilor Militari.

13

Sublocotenentul post-mortem Claudiu Marius Covrig moare la datorie în Afganistan (2008)

Se dezveleşte monumentul eroilor din comuna Brebu, sat Pietriceaua, jud. Prahova (2011), operă a sculptorului Ion Iancuţ

15

Se înfiinţează OficiulNaţional pentru Cultul Eroilor, în baza Legii nr. 379/2003 şi a HG nr. 635/2004, continuatoarea Societăţii Mormintele Eroilor căzuţi în Război

18

Ziua Constructorilor Militari

20

Sublocotenentul post-mortem Gheerghiţă Drăguşanu moare la datorie în Afganistan (2006)

24

Se dezveleşte troiţa eroilor români din Al Doilea Război Mondial, în omuna Asuaju de Sus, jud. Maramureş (1992)

26

Ziua Drapelului Naţional

15

Al doilea Război Mondial : sublocotenent (r) Bărbat Gheorghe - din Batalionul 8 Vânători de Munte, sublocotenentul Creţu I. Victor - din Batalionul 15 Vânători de Munte, sublocotenent (r) Daianu Petre - din Batalionul 1 Pionieri Munte, sublocotenentul Nicola N. Andrei - din Batalionul I Pionieri Munte, sublocotenentul Oiţei Ioan - din Compania 38 Transmisiuni, Divizia 2 Munte, sublocotenentul (r) Purcaru Stelian - din Batalionul 15 Vânători de Munte, sublocotenentul (r) Tuser Teodor - din Batalionul 7 Vânători de Munte, căpitanul Dumbravă P. Cantemir - din Batalionul 410 Independent, căpitanul Maxim D. Constantin - din Batalionul 7 Vânători de Munte, căpitanul Negru C. Constantin - din Batalionul 19 Infanterie Uşoară din Divizia 19 Infanterie, căpitanul medic Simeon Teofil - din Batalionul 8 Vânători de Munte, căpitanul Vergatti E. Lelius - din Regimentul 19 Artilerie, maiorul Corbeanu Ath. Alexandru - din Regimentul 3 Călăraşi Purtat, locotenent-colonelul Gugleş Gheorghe - comandantul Batalionului 10 Vânători de Munte, Locotenent-colonelul Lovinescu V. Constantin - comandantul Grupului 54 Cercetare, sunt decorţi post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul - cl. III (1943)

17

Se sinţeşte Troiţa eroilor din municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita (1934)

Se dezveleşte Monumentul eroilor români (obelisc) din satul Valea Româneştilor, jud. Argeş (1923)

Ziua Aviaţiei Militare

18

Se inaugurează Monumentul eroilor români din comuna Ţăndărei, jud. Ialomiţa (1922)

22

Al Doilea Război Mondial : între România şi URSS se instituie starea de război, Armatele 3 şi 4 române şi a 11 – germană începând ofensiva pentru recuperarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord (1941)

Corpul 6 armată român participă la forţarea Doneţkului (1942)

23

Se inaugurează Monumentul eroilor din comuna Ştorobăneasa, jud. Teleorman (1929)

Sublocotenenţii post-mortem Paul Caracudă şi Dan Ciobotaru au murit la datorie în Afganistan (2010)

24

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

26

Se dezveleşte Monunetul eroilor din Al Doilea Război Mondial, în municipiul Alexandria (1996)

28

Se inaugurează monumentul Monumentul eroului gen. Ion Dragalina din municipiul Lugoj, jud. Timiş (1931)

29

Se inaugurează monumentul Geniului (1929)

Se inaugurează Monumentul eroilor din Şerbăuţi (2009)

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

30

Se inaugurează monumentul Monumentul eroilor din comuna Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud (1930)

Al doilea Război Mondial : colonel Şutzu St. Mihail - comandantul artileriei Diviziei 1 Munte este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul - cl. III (1942)

 

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor