Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Fişe de evidenţă
Mormântul Ostaşului Necunoscut


Cimitire de onoare
Mausolee
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Proiecte
Raport anual

Arhiva foto
Audio
Diplome de excelenţă
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile

HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 

Declarații de avere și interese 2010

Ilie SCHIPOR

Laura TIRON

Diana GHEORGHIȚĂ

Virgil MANEA

Cristina GIUGAL

Ioana PEREVERZOV

Mioara Arghir

Nicoleta Gheorghe

Ularu Ramona

Vlad Victoria

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:

- Luni (14.00-15.30)
- Miercuri (14.00-15.30)

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 


Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

Octombrie – Brumărel

 

1 – Ziua Internaţională a Muzicii

3Ziua Naţională a Germaniei, Ziua Unificării Germane din 1990

5Ziua Mondială a Educaţiei (din 1994)

7 – România a fost primită la Consiliul Europei , în urma solicitării din 21 martie 1990 (1993)

8 – Armata română victorioasă în Războiul de Independenţă, îşi face intrarea triumfală în Bucureşti pe Podul Mogoşoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei (1878)

Al Doilea Război Mondial : Germania anexează vestul Poloniei (1939)

10 – Prima luptă la Târgu Jiu . Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina , resping puternica ofensivă germană (1916)

12 – Municipiul Oradea a fost eliberat de către unităţi militare româneşti şi sovietice, de sub ocupaţia maghiară fascistă. Ziua oraşului (1944)

13 – În cimitirul Bellu a avut loc o solemnitate pentru dezvelirea monumentului ridicat de d-l Emil Ioachimovici pentru cinstirea fiului său, locot. Victor Ioachimovici, mort în luptele de la Turtucaia (1929)

Al Doilea Război Mondial: România anunţă „poziţia ei paşnică“ (1939).

Al Doilea Război Mondial: Italia a declarat război fostei aliate, Germania (1943)

14Cuvioasa Parascheva; Sf. Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan (calendar ortodox)

17 – Bulgaria , Grecia şi Serbia declară război Imperiului Otoman în Primul Război Balcanic (1912)

18 – Rusia a luat în stăpânire totală Basarabia (1878) .

M areşalul francez Foch remite Crucea de război oraşului Giurgiu (1922)

20 – A încetat din viaţă Constantin Giurescu , istoric român, membru al Academiei Române (1919)

22 Vatican : Sărbătoarea naţională a Statului Vatican

– Al Doilea Război Mondial: Explozia Comandamentului Militar al Odesei provocată de grupurile de rezistenţă ale partizanilor sovietici; au pierit 86 militari români şi germani.

24Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite

25 –Ziua Armatei Române:

Al Doilea Război Mondial, armata română intră în oraşul Carei, preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în urma Dictatul de la Viena din 1940 (1944).

Ceremonia dezvelirii Monumentului Eroilor Români de la Erevan, însemn comemorativ dedicat celor 90 de militari morţi în lagărul de prizonieri din această localitate în anii 1944-1948; proiectul de construire a fost finanţat în exclusivitate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (2006).

Dezvelirea monumentului comemorativ amplasat în parcela de onoare din Cimitirul Rakoskeresztur unde sunt înhumaţi 164 de militari români căzuţi în luptele pentru eliberarea capitalei Ungariei în cel de-al Doilea Război Mondial; monumentul este opera artistului plastic Valentin Tănase şi a fost realizat la iniţiativa şi cu finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2007).

Inaugurarea Cimitirului de Onoare Românesc de la Micleuşeni, Republica Moldova, reconstruit de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Consiliul Raional Străşeni şi cu sprijinul Societăţii culturale “Ginta Latina” – filiala Nisporeni (2008).

Inaugurarea – la Miren Kostanievica, în Republica Slovenia – a unei Troiţei ridicate în memoria ostaşilor români din Regimentul 43 Caransebeş, căzuţi pe pământ sloven în Primul Război Mondial (2009).

S -a născut Regele Mihai I (1921)

26 – Readucerea în Capitală, în Parcul Carol I, a Mormântului Eroului Necunoscut (1991).

Dezvelirea Monumentului-osuar de la Pietreni-Cocargea, judeţul Constanţa, înălţat în semn de recunoştinţă faţă de eroii căzuţi pe frontul de luptă din Dobrogea în luptele din Războiul de Întregire a Neamului (2006).

28 Ceremonie de sfinţire a Parcelei eroilor români din Cimitirul Militar Internaţional din Sommerein, Austria care a fost reabilitată printr-un proiect derulat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor ( 2006).

30 Ziua Relaţiilor Publice Militare

 

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor