Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Fişe de evidenţă
Mormântul Ostaşului Necunoscut


Cimitire de onoare
Mausolee
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Proiecte
Raport anual

Manual strămutări
Arhiva foto
Audio
Diplome de excelenţă
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile

HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 

Declarații de avere și interese 2010

Ilie SCHIPOR

Laura TIRON

Diana GHEORGHIȚĂ

Virgil MANEA

Cristina GIUGAL

Ioana PEREVERZOV

Mioara Arghir

Nicoleta Gheorghe

Ularu Ramona

Vlad Victoria

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:

- Luni (14.00-15.30)
- Miercuri (14.00-15.30)

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 


Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

Martie – Mărţişor

 

1 – Mărţişorul

3 Semnarea Acordului interguvernamental româno-moldovean privind regimul juridic al mormintelor de război(2012)

– A fost semnat Tratatul de la Brest-Litovsk (1918)

– S-a născut Constantin Argetoianu, politician roman (1871)

– S-a născut Ion Mihalache, politician roman (1882)

6 – S-a născut Nicolae Titulescu , jurist, diplomat şi om politic roman (1882)

Semnarea Acordului interguvernamental româno-ungar privind regimul juridic al mormintelor de război(2008)

8 Ziua internaţională a femeii a fost celebrată pentru prima dată în anul 1911

  • La Praga, studenţii cehoslovaci îşi declară sprijinul faţă de mişcarea de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga (1968)

9 Primul Război Mondial : Germania a declarat război Portugaliei (1916)

– Sf. 40 de Mucenici din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Dezlegare la ulei şi vin)

11 Ziua europeană a victimelor terorismului

13 – A avut loc, la Cluj, şedinţa solemnă a guvernului României cu prilejul instituirii administraţiei româneşti asupra întregii Transilvanii (1945)

14 – Regele Carol I al României inaugurează Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti (1895)

15 –Al Doilea Război Mondial: Ca urmare a intrării trupelor hitleriste în Cehoslovacia, în România s-a decretat mobilizarea generală. Pe întreg teritoriul României au avut loc manifestaţii în sprijinul Cehoslovaciei (1939)

Al Doilea Război Mondial: Armata română duce lupte grele pentru eliberarea oraşului cehoslovac Branska-Bystrica (1945)

Ziua Naţională a Ungariei

16 Al Doilea Război Mondial : Trupele germane preiau puterea în Cehoslovacia (1939)

– Moare Constantin Brâncuşi, sculptor român (1957)

17 – Moare Nicolae Titulescu, om politic, diplomat român (1941)

18 – E xhumarea osemintelor a 14 eroi români din Cimitirul comunal Boiţa şi reînhumarea lor în Cimitirul Eroilor de la Castelul Turnu Roşu (1928)

20 – S-a născut Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite

Ziua Internaţională a Francofoniei

21 Ziua internaţională de luptă pentru eliminarea discriminării rasiale

23 – Proclamaţia regelui Ferdinand I, prin care se promite pământ şi vot universal (1917)

– Moare Gheorghe Magheru, comandant militar român (1880)

25 Buna-Vestire

Al Doilea Război Mondial: Divizia 9 Infanterie din Armata a 4-a Română eliberează oraşul Banska-Bystrica, importanta localitate din Slovacia (1945)

Ziua Poliţiei Române

Ziua Independenţei Greciei

26 – Al Doilea Război Mondial : În Polonia, la Auschwitz ajung primele prizoniere femei (1942)

27 – Unirea Republicii Democratice Moldoveneşti cu România, prin decizia Sfatului Ţării; acesta fiind începutul procesului de formare a României Mari (1918)

28 – Este promulgată prin decret regal Constituţia României Mari, votată de Parlamentul României la 26 martie 1923, una dintre cele mai avansate şi democratice constituţii din Europa acelui timp (1923)

31 – Războiul de Independenţă: Guvernul României hotărăşte mobilizarea generală a armatei (1877)

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor