Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. Traian Ungureanu

declaratie avere si intere la incheierea activitatii

declarație avere și interese 2014

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere 2012

declarație de interese 2012

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese

 

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:
Înscrierea în audiență se face cu o săptămână în avans.

Joi :14.00-16,00

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

MAI (FLORAR)

1

Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

2
Se inaugurează monumentul eroilor din oraşul Panciu, jud. Vrancea (1929)

4

Sublocotenent (r) Arhip Liviu - din Batalionul 2 Vânători de Munte -, sublocotenentul Păunescu I. David - din Regimentul 30 Dorobanţi „Muscel"-, sublocotenentul Munteanu Alexandru - din Regimentul 30 Dorobanţi „Muscel" -,sublocotenentul (r) Broască Ioan - din Regimentul 34 Infanterie Constanţa -, sublocotenentul (r) Câmpianu V. Nicolae - din Batalionul 21 Vânători de Munte - locotenent aviator Boian Emil - din Grupul 5 Bombardament -, locotenentul (r) Cârneci I. Ioan - din Regimentul 5 Călăraşi -, locotenentul Delea R. Victor - din Batalionul 10 Vânători de Munte-, locotenentul (r) Israil V. Ioan - din Regimentul 7 Vânători -, locotenentul Mărcuş Victor - din Regimentul 34 infanterie Constanţa -, căpitanul Cazacu T. Dumitru - din Regimentul 11 dorobanţi Siret-, căpitanul aviator Cârâc Dem. Benedict - din Grupul 5 Bombardament -, căpitanul Chiriac Dumitru - din Regimentul 30 Artilerie -, căpitanul Davideanu P. Victor - din Regimentul 7 Vânători de Munte -, căpitanul Munteanu I. Dumitru - din Regimentul 5 Călăraşi-, căpitanul Mardari N. Mihail - din Batalionul 11 Vânători de Munte -, căpitanul Miulescu I. Dumitru - din Regimentul 2 Dorobanţi „Vâlcea"-, maiorul Avram Zenovie - şeful statului-major al Diviziei 11 infanterie –, maiorul Moldoveanu V. Teofil - din Regimentul 10 Dorobanţi Putna – şi colonelul Mărculescu Dionisie - comandantul Grupului 3 Vânători de Munte – sunt decoraţi post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul cu spade clasa a III-a (1945)

6

Se inaugurareză monumentul eroilor din comuna Creţeşti, sat Creţeştii de Sus, jud. Vaslui (1928)

7

Se semnează Tratatul de pace de la Bucureşti, dintre România şi Puterile Centrale (1918)

8

Se inaugurează Muzeul Naţional de Istorie a României (1972)

Ziua Mondială a Crucii Roşii

9

Proclamarea Independenţei de Stat a României

Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite

Ziua Europei

10

Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen este încoronat rege al României (1881)

12

Al Doilea Război Mondial : Armata română îşi încheie participarea la a doua conflagraţie mondială

13

Se inaugurareză monumentul eroilor din din comuna Gogoşari, jud. Giurgiu (1934)

15

Ziua Familiei române

Ziua Trupelor de Apărare

Ziua Poliţiei Militare

16

Se sfinţeşte Monumentului eroilor români din comuna Grădiştea, sat Grădiştea (ex-Grecii de Sus) jud. Ilfov (1926)

17

Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informţionale

18

Drapelul de luptă al Regimentului 9 Vânători este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade pentru vitejia şi avântul fără seamăn, cu care a luptat ofiţerii cât şi trupa la Mustafa-Aci, unde au respins o brigadă inamică cu artilerie la Amzacea unde a cucerit 7 tunuri, la Magarcea, şi mai ales la Stâlpul, unde la 19 noiembrie 1916 si-au deschis drumul spre Bucureşti, rupând puternicul front bavarez şi aducând peste 1.200 prizonieri cu 16 mitraliere (1917)

Ziua Internaţională a Muzeelor

20

Se inaugurează monumentul eroilor din comuna Ileanda, sat Ileanda, jud. Sălaj (2007)
Ziua Financiarului Militar

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

21

Se sinţeşte Cimitirul şi monumentul eroilor de la Rediu-Şipote, jud. Iaşi (1931 )

23

Italia declară război Austro-Ungariei (1915)

27

Mihai Viteazul realizează prima unire politică a celor trei ţări române

29

Se dezvele şte monumentul eroilor comunei Bârca, jud. Dolj (1930), realizat în anul 1925 de sculptorul Anghel Chiciu

Ziua internaţională a forţelor ONU de menţinere a păcii

30

Ziua Gardianului Public

31

Ziua Geniştilor Militari

Ziua Rezervistului Militar

Ziua Mondială fără Tutun

 

 

 

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor