Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2016

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Ene Roland

Col. Constantin Niță

Lt. col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe


 

Declarație de avere și interese col. dr. Ionel TĂLPĂU
Declaratie de avere si interese
Declaratie avere si interese la încheierea activității

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. Traian Ungureanu

declaratie avere si intere la incheierea activitatii

declarație avere și interese 2014

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere 2012

declarație de interese 2012

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese

 

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:
Înscrierea în audiență se face cu o săptămână în avans.

Joi :14.00-16,00

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

OCTOMBRIE (BRUMĂREL)

1

Primul Război Mondial: Armata a 3-a română, condusă de generalul Averescu, începe manevra de la Flămânda (1916)

Divizia 5 Infanterie română atacă poziţiile bulgare şi ocupă localităţile Muratanu Mare şi Muratanu Mic (1916)

Regimentul 1 Cavalerie bulgar şarjeză, lângă satul Perveli, Brigada 37 Infanterie română, fiind zdrobit de infanteriştii români (1916)

Osemintele sublocotenentului Emil Rebreanu sunt reînhumate în cimitirul comunei Palanca, jud.Bacău (1921)

Mor la datorie, în Afganistan, sublocotenenţii Marius Florin Sfecheş şi Petru Cristian Filip (2010)

Ziua Internaţională a Medicului

Ziua Scafandrilor Militari

2

Al Doilea Război Mondial: începe bătălia Moscovei (1941)

Se sfinţeşte, în prezenţa regelui Carol al II-lea şi a premierului Nicolae Iorga, Cimitirul eroilor din municipiul Buzău (1931)

3

Primul Război Mondial: Armata română atacă la baionetă tranşeele Divizia a 25-a turce de la Amzacea, militarii turci retrăgându-se în debandadă. Căpitanul Gheorghiu şi sublocotenentul Ştefănescu mor în lupta de la Amzacea (1916)

La presiunea puternicei ofensive austro-ungare, armata română începe retragerea generală din Transilvania (1916)

Ziua naţională a Germaniei

5

Primul Război Mondial: Armata a 4-a română se retrage la nordul Dunării, încheind Manevra de la Flămânda (1916)

Divizia Scărişoreanu înregistrează pierderi de 45 de ofiţeri şi 3.150 soldaţi, după cinci zile de luptă pe frontul dobrogean (1916)

Al Doilea Război Mondial: ofiţerul de artilerie Alexandru Miron este împuşcat în cap de un militar sovietic, în timp ce asigura un transport de muniţie, lângă Târgovişte (1944)

Armata a 4-a română încheie luptele grele pentru forţarea Mureşului în zona Oarba de Mureş – Dealul Sângiorgiu – Iernut (1944)

Ziua Mondială a Educaţiei  

6

Primul Război Mondial: bulgarii încep un puternic bombardament de artilerie asupra poziţiilor armatei române de la Topraisar. „ În timpul omorâtorului bombardament inamic din 6-8 octombrie 1916, ofiţerii şi trupa regimentului au cerut să fie adus drapelul în tranşeele de la Topraisar, jurând pe el că nu vor părăsi poziţia ce le era încredinţată decât din ordin”. (1916)

Al Doilea Război Mondial: maiorul Bănulescu A. Mihail - din Regimentul 1 Artilerie Grăniceri, sublocotenentul (r) Bolându I. Iosif - din Batalionul 3 Vânători de Munte, căpitanul Ceacu Al. Ceacu - din Regimentul 27 Dorobanţi „Bacău”, locotenent-colonelul Dinculescu N. Gheorghe - din Brigada 1 Mixtă Munte, locotenentul (r) Drăgănescu I. Ioan - din Batalionul 1 Vânători de munte „Regele Carol al II-lea”, locotenentul Iordan N. Alexandru - din Regimentul 3 Artilerie Călăreaţă, căpitanul Mihăiescu S. Constantin - din Batalionul 1 Vânători de Munte „Regele Carol al II-lea”, căpitanul Mihăilescu Constantin - şeful statului-major al Diviziei 15 Infanterie, sublocotenentul Milea I. Gheorghe - din Regimentul 8 Dorobanţi „Buzău”, căpitanul Papuc D. Ioan - din Regimentul 27 Dorobanţi „Bacău”, maiorul Stancu T. Gheorghe - comandantul Batalionului 2 Vânători de Munte şi sublocotenentul (r) Tănăsescu V. Gheorghe - din Regimentul 8 Dorobanţi „Buzău” sunt decoraţi post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a (1942)

Armata României începe operaţiunile din Ungaria (1944)

7
Primul Război Mondial
: Bătălia de la Braşov - Armata a 2-a română este obligată să se retragă pe crestele Carpaţilor (1916)

Se sfinţeşte Cimitirul eroilor din oraşul Slănic Moldova, jud. Bacău (1922)

8

Trupele Române Defilează pe sub Arcul de Triumf din Bucureşti (1878)

Primul Război Mondial: escadra autro-ungară atacă garnizoana română din ostrovul Cinghinelelor. Sublocotenentul Izvoranu moare eroic, iar majoritatea militarilor români sunt masacraţi. Alţi doi ofiţeri şi 150 de soldaţi români cad prizonieri (1916)

Se încheie bătălia de la Braşov, iar comandamentul român hotărăşte retragerea armatei în direc ţia Predeal-Buşteni (1916)

Al doilea Război Mondial: generalul de divizie Ioaniţiu Alexandru - şeful Marelui Cartier General este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a (1941)

9

Primul Război Mondial: drapelul Regimentului3 Vânători este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul „pentru vitejia şi avântul remarcabil cu care au luptat la satul Doaga, atât ofiţerii, cât şi trupa acestui glorios regiment, în zilele de 24-29 iulie 1917. Deşi cu pierderi mari, au respins toate atacurile înverşunate ce trupele germane au dat asupra poziţiunei ce regimentul ocupa şi la rândul lor au atacat de 2 ori cu furie acea localitate, făcând prin sacrificiul lor să se poată stăpâni capul de pod de la Cosmeşti, la care râvnea un inamic de patru ori mai numeros.” (1917)

Drapelul regimentului 32 Mircea estedecoratcu Ordinul Mihai Viteazul „pentru vitejia şi avântul remarcabil cu care au luptat atât ofiţerii cât şi trupa acestui glorios regiment pe poziţiunile de la Străjescu, Moara Roşie şi Valea Jugastrului între 24 iulie până la 3 august 1917. Deşi cu pierderi mari, au rezistat pe poziţie ţintuind pe loc numeroasele trupe germane ce-i atacau fără întrerupere şi au găsit încă energia de a mai pronunţa 2 atacuri legendare asupra Moarei Roşii, în zilele de 28-29 iulie 1917.”

Se inaugurează monumentul eroilor din comuna Fratoştiţa, jud. Dolj (1932)

10

Primul Război Mondial: trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping ofensiva germană în prima luptă de la Târgu Jiu (1916)

168 de militari români sunt omorâţi cu focuri de mitralieră şi grenade de mână, în gara Bartolomeu din municipiul Braşov, de trupele germano-ungare (1916)

Escadroanele Regimentului 9 Călăraşi efectuează şarja de la Cicârci (Dobrogea), obligând unităţile bulgare să se retragă (1916)  

11

Primul Război Mondial: începe prima Bătălie de la Oituz (încheiată la 27 octombrie), armata română respingând atacul germano-ustro-ungar şi păstrând linia defensivă (1916)

Al Doilea Război Mondial: sublocotenent aviator Claru Vasile - din Flotila 2 vânătoare, Grupul 8 Vânătoare, locotenentul (r) aviator ing. Lascu Ioan - din Flotila 1 Vânătoare, Gruparea Aeriană de Luptă sunt decoraţi post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a (1941)

Trupele române şi sovietice eliberează municipiul Cluj (1944)

12

Se dezveleşte monumentul de la Jiu al generalului Ion Dragalina, în apropierea Schitului Lainici (1927)

Al Doilea Război Mondial: maiorul Cătană Lazăr - din Regimentul 8 Roşiori este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a (1941)

Colonel Crăciunescu Gheorghe - comandantul Regimentului 14 dorobanţi „Roman” şi căpitanul aviator Trandafirescu Virgil - din Flotila 1 Vânătoare sunt decoraţi post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a (1944)

Unităţi militare româneşti şi sovietice eliberează municipiul Oradea de sub ocupaţia horthystă (1944)

13

Primul Război Mondial: Bătălia de la Predeal – militarii români resping ofensiva germano-austro-ungară (1916)

Începe ofensivagermano-austro-ungară în zona Dragoslavele (1916)

Generalul David Praporgescu, Comandantul corpului I Armată, moare în luptele de pe Valea Oltului (1916)

Se dezveleşte monumentul Turtucaia în incinta cimitirului bucureştean Belu (1929)

Se dezveleşte Crucea de la Dosul Tăului (2012), în memoria prizonierilor români, omorâţi de armata ungară, aflată în retragere (3 octombrie 1944)

14

Primul Război Mondial: Armata a 4-a română, comandată de generalul Constantin Prezan, ocupă poziţii pe crestele Carpaţilor Orientali (1916)

Generalul Berthelot vizitează Cimitirul eroilor „Eternitatea“ din municipiul Iaşi (1929)

Al Doilea Război Mondial: masacrul de la Moisei – unităţile militare ungare, aflate în retragere, au împuşcat 29 de cetăţeni români la ieşirea din comuna Moisei (1944)

Sfânta Cuvioasă Parascheva  

15

Regele Ferdinand I este încoronat la Alba Iulia ca Rege al tuturor românilor (1922)

16

Primul Război Mondial: misiunea militară franceză, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot (1861-1931), soseşte în România (1916)

Al Doilea Război Mondial: militarii români din Divizia a 7-a Infanterie intră în oraşul Odesa, iar detaşamentul Eftimiu ocupă portul şi marchează cucerirea oraşului (1941). Armata română a înregistrat în bătălia Odesei pierderi de 17.729 morţi, 63.345 răniţi şi 11.471 dispăruţi

17

Al Doilea Război Mondial: maiorul Albu M. Emil - din Regimentul 3 Călăraşi Purtat, maiorul Derlogea Nicolae Mihail - din Regimentul 10 Roşiori purtat, sublocotenentul (r) Alexandru F. Ioan - din Regimentul II „Romanaţi” nr. 19, căpitanul Bezman G. Virgiliu - din Regimentul 11 Dorobanţi „Siret”, căpitanul Budurăscu V. Ioan - din Regimentul 10 Roşiori Purtat, căpitanul Chiriţescu Fl. Gheorghe - din statul-major al Diviziei 21 Infanterie, colonelul Dănescu P. Ioan - comandantul Brigăzii 8 cavalerie, maiorul Derlogea Nicolae Mihail - din Regimentul 10 Roşiori purtat, maiorul Drăgulănescu A. Alexandru - din Regimentul 30 Dorobanţi „Muscel”, sublocotenentul Dumitrescu Aurel Marius - din Regimentul 4 Dorobanţi, căpitanul Fulea-Palada Eremia - din Regimentul 4 Dorobanţi „Argeş”, sublocotenentul Georgescu Stelian - din Regimentul 32 Dorobanţi „Mircea”, colonelul Halunga M. Râul - comandantul Regimentului 10 Vânători, colonelul Ionescu V. Gheorghe - comandantul Regimentului 6 Artilerie, locotenentul Lupu C. Matei - din Batalionul 4 Pionieri Munte, maiorul Marinescu Gh. Petre - din Regimentul 13 Dorobanţi „Ştefan cel Mare”, locotenentul Micu I. Aurel - din Regimentul 35 Infanterie „Matei Basarab”, căpitanul Mihăilescu Constantin - din Batalionul 8 Vânători de Munte, căpitanul Mladenovici Gh. Horia - din Regimentul 10 Vânători, colonelul Nasta Mihail-Andrei - comandantul secund al Diviziei 21 Infanterie, colonelul Nicolescu Gr. Grigore - comandantul Regimentului 12 dorobanţi „Cantemir”, căpitanul Niculescu H. Romulus - din Regimentul 9 Dorobanţi „Râmnicu Sărat”, maiorul Paveliu Emilian - din Regimentul 30 Dorobanţi „Muscel”, maiorul Popa V. Matei - din Regimentul 13 Dorobanţi „Ştefan cel Mare”, sublocotenentul Popescu P. Paul-Liviu - din Regimentul 6 Roşiori Purtat, sublocotenentul Popescu Stelian - din Regimentul 5 Călăraşi, sublocotenentul (r) Prisadă Aurel - din Regimentul 12 Dorobanţi „Cantemir”, maiorul Rădulescu A. Nicolae - din Regimentul 3 Dorobanţi „Olt”, căpitanul Rizea R. Gheorghe - din Regimentul 12 Dorobanţi „Cantemir”, colonelul Rottenburg I. Richard - comandantul Grupului 9 Vânători de Munte, colonelul Sotir G. Gheorghe - comandantul Regimentului 9 Roşiori „Regina Elena”, locotenentul Ştefănescu F. Marin - din Regimentul 8 Roşiori, sublocotenentul Ursulescu Th. Victor - din Regimentul II „Romanaţi” nr. 19, căpitanul Vlădescu N. Marin - din Regimentul 12 Dorobanţi „Cantemir”, căpitan Voicu C. Constantin - din Regimentul 12 Dorobanţi „Cantemir”, maiorul Albu M. Emil - din Regimentul 3 Călăraşi Purtat şi sublocotenentul (r) Alexandru F. Ioan - din Regimentul II „Romanaţi” Nr. 19 sunt decoraţi post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a (1941)

18

Al Doilea Război Mondial: 20 de militari români din Regimentul 34 Infanterie mor în lupta cu trupele germane din jurul satului Archid, jud. Sălaj (1944)

Mareşalul francez Foch remite municipiului Giurgiu Crucea de război franceză (1922)

19

Comitetul naţional al românilor emigraţi din Austro-Ungaria răspunde manifestului împăratului Carol I de Habsburg, contestându-l şi cerând unirea tuturor teritoriilor locuite de români la România (1918)

20

Primul Război Mondial: plutonierul Gh. Ion Ştefănescu şi 20 de soldaţi din Regimentul 34 Infanterie mor în luptă, pe Valea Buzăului, contra trupelor germane comandate de generalul Von Bellow (1916)

21

Primul Război Mondial: trupele germano-bulgare rup frontul românesc în Dobrogea (1916)

Se sfinţeşte biserica şi monumentul eroilor din oraşul Fundulea, jud. Călăraşi (1932)

22

Primul Război Mondial: trupele germane ocupă municipiul Constanţa (1916)

Al Doilea Război Mondial: clădirea comandamentului trupelor române din Odesa este aruncată în aer. Generalul Ion Glogojanu (comandantul militar al oraşului), 46 de subofiţeri şi soldaţi români, 4 militari germani şi mai mulţi civili mor în timpul exploziei (1941)  

23

Primul Război Mondial: se încheie bătălia de la Predal. Divizia 21 română stopează înaintarea a rmatelor germane şi austro-ungare pe Valea Prahovei, însă rămâne cu un efectiv de numai 3.000 de militari (1916)

24

Se inaugurează parcela eroilor români de la Cania şi se dezveleşte Troiţa eroilor români de pe Dealul Epureni, ambele în Republica Moldova, realizate la iniţiativa şi prin implicarea financiară a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2009)  

25

Al Doilea Război Mondial: Armata română eliberează municipiul Carei (1944), consemnându-se în anale eliberarea nord-vestului Transilvaniei, ocupată de Ungaria hortystă în baza Dictatului de la Viena, din 30 august 1940

Mormântul Ostaşului Necunoscut al României este relocat de la Mausoleul eroilor de la Mărăşeşti în Parcul Carol I din Bucureşti (1991)

Se dezveleşte Monumentului eroilor români de la Erevan (Armenia), prima operă comemorativă de război ridicată în fostul spaţiu sovietic, prin iniţiativa şi contribuţia financiară a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în memoria a 90 de militari morţi în lagărul de prizonieri de la Erevan, în perioada 1944-1948 (2006)

A re loc ceremonia oficială de dezvelire a monumentului comemorativ amplasat în parcela de onoare din cimitirul Rákoskeresztúr, unde sunt înhumaţi 164 de militari români, căzuţi în luptele pentru eliberarea capitalei Ungariei în cel de-Al Doilea Război Mondial (2007). Monumentul, operă a artistului plastic Valentin Tănase, a fost realizat la iniţiativa şi cu finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor

Se reinaugurează Cimitirul eroilor români de la Miclăuşeni, Republica Moldova, reconstruit de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (2008)

Se inaugurează cimitirul de onoare al eroilor români de la Rossoşka, regiunea Volgograd (ex-Stalingrad). Cimitirul s-a amenajat prin implicarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi a Ambasadei României la Moscova, finanţarea fiind realizată de către Guvernul României (2015)

Ziua Armatei României

26

Se dezveleşte monumentul-osuar de la Pietreni-Cocargea (jud. Constanţa), în memoria celor 60 de militari români care au murit în luptele de la Cocargea (1916)

Se dezveleşte monumentul eroilor din Gara Lipnic, raion Ocniţa, Republica Moldova (1930)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27

Primul Război Mondial: se încheie a doua bătălie de la Oituz, armata română stopând înaintarea trupelor germane şi austriece (1916)

Guvernul României acordă trupelor germane un ultimatum de 24 de ore, cerându- le să părăsească teritoriul României (1918)

Se dezveleşte monumentul eroilor din comuna Coşeiu, sat Chilioara, jud. Sălaj (2013)

28

Al Doilea Război Mondial: fraţii Ion şi Toma Rânzescu mor în luptă la Volgograd (ex-Stalingrad), în sectorul sud-vestic de la Kleţkaia (1942)

Se reinaugurează parcela eroilor români de la Sommerain, Austria, reabilitată cu sprijinul financiar al Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în memoria militarilor români care au murit, în perioada 1944-1945, în lagărul din localitate (2006)

29

Primul Război Mondial: se încheie prima bătălie de la Târgu Jiu. Trupele române, comandate de generalul Ion Dragalina, resping ofensiva germană. Ecaterina Teodoroiu se remarcă în luptă ca Eroina de la Jiu (1916)

Se semnează armistiţiul de la Compiegne (Franţa) între Antanta şi Germania; acţiunile militare încetează pe toate fronturile, iar Germania se obligă să-şi retragă armata din România (1918)

30

Se inaugurează statuia generalului Stan Poetaş, în oraşul Soroca, Republica Moldova (1921)

31

Ziua Arhivelor Naţionale

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor