Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2016

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Ene Roland

Col. Constantin Niță

Lt. col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe


 

Declarație de avere și interese col. dr. Ionel TĂLPĂU
Declaratie de avere si interese
Declaratie avere si interese la încheierea activității

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. Traian Ungureanu

declaratie avere si intere la incheierea activitatii

declarație avere și interese 2014

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere 2012

declarație de interese 2012

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese

 

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:
Înscrierea în audiență se face cu o săptămână în avans.

Joi :14.00-16,00

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

IULIE – CUPTOR

 

1 – s-a încheiat Congresul de pace de la Berlin prin care s-au recunoscut independenţa României şi drepturile ei asupra Dobrogei (1878)

România:Ziua Muzicilor Militare

2 – începutul războiului din Crimeea prin invadarea Turciei de către armata rusă (1853)

4 – în 1876, la Bucureşti, s-a creat „Societatea Naţională de Cruce Roşie a României“, recunoscută la 23 august acelaşi an, de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii de la Geneva

5 – Brigăzile 1 şi 4 mixte din cadrul Armatei Române au eliberat oraşul Cernăuţi (1941)

9 – în 1941,Armata Română încheie operaţiunile militare în Nordul Bucovinei, atingând graniţa existentă între România şi URSS în vara anului 1940

11 – Bătălia de la Mărăşti. Victoria Armatei a 2-a române, comandată de generalul Alexandru Averescu, asupra trupelor germane (11/24 iulie – 19iulie/ 1 august 1917)

12 – a decedat Mihail Cristodulo Cerchez, general român, participant la Războiul de Independenţă (n. 1839 – d. 1885 )

13 – Tratatul de la Berlin din 1878 : Serbia, Muntenegru şi România devin complet independente de Imperiul Otoman

14 – Franţa : Sărbătoarea naţională – Ziua căderii Bastiliei (1789)

– România : Ziua transmisioniştilor militari

15 – România: Ziua mărcii poştale româneşti

16 – Marea Schismă din anul 1054 – eveniment în urma căruia creştinismul s-a împărţit în două mari ramuri: vestică (catolică) şi estică (ortodoxă)

17 – A început Conferinţa de la Postdam (17 iulie-2 august 1945) a şefilor de stat şi de guvern ai S.U.A., Marii Britanii şi U.R.S.S., consacrată reglementării situaţiei postbelice

19 – Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatei ruseşti de la Sud de Dunăre, a adresat Principelui Carol al României o telegramă cifrată, prin care i se solicita sprijinul în confruntarea cu trupele otomane (1877)

20 – România: Ziua Forţelor Aeriene

21 – Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziţia de neutralitate a României în Primul Război Mondial (1914)

Belgia: Ziua naţională

23 – în 1859 a apărut, la Bucureşti, prima publicaţie a Armatei Române, „Observatorul militar, diariu, politicu şi scientificu“ (până la 3 decembrie 1859; din 22 iulie 1994 apare seria nouă).

România: Ziua Presei Militare

24 – Bătălia de la Mărăşeşti. Victoria armatei române, comandată de generalul Eremia Grigorescu, asupra trupelor germane conduse de generalul von Mackensen (24 iulie/ 6 august – 6/ 19 august 1917)

Ziua grănicerilor – marchează constituirea, în 1864, a primului corp unificat al grănicerilor din România

25 – Ziua radiolocaţiei (marchează debutul existenţei radiolocaţiei ca armă distinctă în cadrul Armatei române, la 25 iulie 1955)

26 – România:Ziua Arhivelor Militare

27 – Divizia 4 Infanterie, comandată de colonelul Alexandru Anghelescu, începe deplasarea spre frontul din faţa Plevnei (1877)

– Parlamentul României a hotărât ca 1 decembrie să devină sărbătoare naţională (1990)

28 – în 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, fapt care a marcat începutul Primului Război Mondial (1914- 1918)

29 –Ziua Imnului Naţional „ Deşteaptă-te, române!“, sărbătorită, anual, începând din 1998

– La Paris, au început lucrările Conferinţei de pace, convocată de puterile învingătoare în al Doilea Război Mondial, pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România şi Ungaria, state învinse (29 iulie-15 octombrie 1946)

30 – la Helsinki, a început Conferinţa la nivel înalt pentru securitate şi cooperare în Europa (1975)

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor