Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Fişe de evidenţă
Mormântul Ostaşului Necunoscut


Cimitire de onoare
Mausolee
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Manual strămutări
Arhiva foto
Audio
Diplome de excelenţă
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile

HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:

- Luni (14.00-15.30)
- Miercuri (14.00-15.30)

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 


Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

Noiembrie (Brumar)

1

Al Doilea Război Mondial: Căpitanul Dimitriu Benedict Cârâc (1910-1943), comandantul faimoasei escadrile Zoro, moare pilotând avionul său Geambaşul, lovit de un proiectil de artilerie antiaeriană în timpul unei misiuni de bombardament la Liubimovca

Ziua Radioului Naţional

3

Se sfinţeşte monumentul-osuar ridicat de guvernul italian în parcela centralizatoare a eroilor italieni din Cimitirul de onoare Ghencea, Bucureşti (1929)

La iniţiativa şi prin cofinanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se reinaugurează Cimitirul internaţional de onoare Mircea cel Bătrân din comuna Mircea Vodă, în care îşi dorm somnul de veci 5.306 eroi români, austrieci, bulgari, germani, ruşi, sârbi, polonezi şi evrei

Ziua Vânătorilor de Munte. Arma Vânătorilor de Munte s-a înfinţat prin Ordinul nr. 294 al Marelui Cartier General (1916)

4

Se inaugurează, la Roma, Mormântul Ostaşului Necunoscut al Italiei (1921), exemplu urmat de Franţa, Anglia, Belgia şi România

Se dezveleşte Monumentul eroilor români din comuna Petroşani, jud. Prahova (1923)

Se redezveleşte monumentul eroilor italieni din municipiul Galaţi (2005), amenajat în anul 1920

5

Moare generalul de brigadă Dumitru Dragomir (1878-1933), comandantul unui divizion de obuziere în Primul Război Mondial, remarcat prin luptele eroice de la nord de Braşov, de pe valea Buzăului, în retragerea de pe Valea Şuşişei şi de la Răzoare

6

Ziua internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război şi conflicte armate

8

Moare generalul Petre Antonescu (1891-1957), remarcat în Bătălia din Moldova (1944) şi în operaţiile ofensive din Slovacia de pe valea Slatina (1945)

Se semnează, la Bucureşti, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi ruseşti aflate pe teritoriul României (2005)

9

Se semnează, la Budapesta, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor de război (2007)

10

Primul Război Mondial: Şarja de la Robăneşti - Escadronul 3, comandat de căpitanul Alexandru Filitti, din Regimentul 9 Roşiori, primeşte ordinul să şarjeze o baterie germană pentru a o scoate din poziţie. Din tot escadronul mai rămân în viaţă doar 18 oameni (1916)

Al Doilea Război Mondial: Armata României începe Bătălia Sevastopolului (1941), în cadrul campaniei de cucerire a peninsulei Crimeea

Z iua Artileriei

10-11

Primul Război mondial: trupele franceze forţează Dunărea pe la Giurgiu; trupele germane încep retragerea spre Transilvania (1918)

11

Administraţia română din Transilvania de Nord este expulzată de sovietici, care introduc o administraţie militară proprie (1944)

Moare în misiune comandată sublocotenentul p.m. Iosif- Silviu Fogoraşi, primul militar decedat în teatrul de operaţii din Afganistan (2003)

Sublocotenentul p.m. Mihail-Anton Samuilă moare în misiune comandată în Afganistan (2003)

Ziua Armistiţiului în Belgia şi Franţa, marcând încheierea Primului Război Mondial, care a intrat în vigoare la ora 11 a.m. Ultimul soldat care a murit este considerat George Lawrence Price, împuşcat în frunte la ora 10.59 a.m.

Ziua Doliului Naţional în Germania, sinonimă cu încheierea Primului Război Mondial

Ziua Veteranilor în SUA

12

Primul Război Mondial: Şarja de la Roşiori de Vede - Escadronul 3, comandat de căpitanul C. Corlătescu, din Regimentul 5 Roşiori, sarjează o baterie de artilerie germană, dispusă la nord-vest de oraş (1916)

Ziua Statului Major General

Ziua Cercetaşului

Ziua Geodezului Militar

13

Primul Război Mondial: trupele Antantei ocupă oraşul Constantinopol, capitala Imperiului Otoman (1918)

Moare generalul de brigadă Ion Dimitriu (1896-1972), participant la Primul şi Al Doilea Război Mondial

14

Ziua Dobrogei

15

Primul Război Mondial: se încheie a doua bătălie de la Oituz. Puternica ofensivă germano-austro-ungară se zdrobeşte de rezistenţa îndârjită a trupelor române (1916)

16

Primul Război Mondial: Armata României, condusă de mareşalul Constantin Presan, începe Bătălia pentru Bucureşti, cu scopul de a apăra capitala României de trupele germano-turco-bulgare (1916)

Ziua Transportului Militar

17

Primul Război Mondial: a doua bătălie de la Târgu Jiu. Frontul românesc este rupt, trupele inamice ocupă oraşul Târgu Jiu (15 noiembrie) şi pătrund în Câmpia Olteniei (1916)

Se constituie, la Hîrlău, Corpul voluntarilor transilvăneni, condus de colonelul Marcel Olteanu (1917), în baza unei decizii a Marelui Cartier General Român

18

Consiliul Naţional Român Central, prin Marele Sfat Naţional din Transilvania, emite manifestul Către popoarele lumii prin care afirmă în faţa opiniei publice mondiale dorinţa de a se uni cu România (1918)

Se pune piatra de temelie a Catedralei Eroilor Prahoveni (1923), lucrările încheindu-se în anul 1938

19

Războiul de Independenţă: maiorul Constantin Ene, comandantul regimentului 6 Dorobanţi, moare în luptă la Rahova (1877)

Al Doilea Război Mondial : începe ofensiva sovietică din sectorul Kletskaia , soldată cu încercuirea armatelor germane şi române la Cotul Donului (1942)

20

Manifestul Marelui Sfat Naţional din Transilvania privind convocarea la 1 decembrie a Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia (1918)

21

Războiul de Independenţă: trupele române ocupă Rahova (1877)

Primul Război Mondial: oraşul Craiova este ocupat de trupele germane (1916)
Se inaugurează Cimitirul eroilor maior Grigore Ignat din Botoşani (1934)

La iniţiativa Oficului Naţional pentru Cultul Eroilor, se inaugurează noul amplasament al monumentului ,,Ultimul Străjer al Capitalei“ – în faţa aeroportului “Aurel Vlaicu” – şi are loc ceremonia de reînhumare a osemintelor sergentului erou Nicolae Păianu la baza monumentului (2007)

23

Aviatorul Vasile Niculescu, decolat de la Bacău, aterizează pe Câmpia Libertăţii din Blaj, aducând importante documente legate de Declaraţia de Unire a Transilvaniei cu România (1918

Moare la Olăneşti sublocotenentul Ioan Popescu (1916)

24

Moare la Bucureşti Ion I.C. Brătianu (1864-1927), premier al României

25

Primul Război Mondial: a utorităţile române părăsesc Bucureştiul şi încep retragerea spre Iaşi (1916)

La iniţiativa Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în anul 2006, Mormântul Ostaşului Necunoscut al României este reamplasat pe locul iniţial din anul 1923, pe explanada din faţa actualului Memorial al Eroilor Neamului

26

Primul Război Mondial: România încheie armistiţiul cu Puterile Centrale, la Focşani (1917)

27

Istoricul Nicolae Iorga este asasinat de legionari langă localitatea Strejnic (1940)

28

Războiul de Independenţă: generalul turc Osman-Paşa se predă colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez şi semnează capitularea armatei turce, actul simbolizând căderea Plevnei (1877)

Primul Război Mondial: se încheie ofensiva germano-austro-ungară la Dragoslavele, în regiunea Câmpulung (1916)

E roica şarjă a Regimentului 2 Roşiori de la Prunaru (jud. Teleorman), soldată cu peste 200 de ofiţeri şi soldaţi români morţi (1916)

Consiliul Naţional Român din Bucovina hotărăşte unirea Bucovinei cu România (1918)

29

Sunt dezvelite primele însemne comemorative realizate de România în Federaţia Rusă. Cele două monumente – amplasate la Liublino şi la Krasnogorsk, un cartier şi, respectiv, un oraş satelit al Moscovei – au fost ridicate la iniţiativa şi cu finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2008)

Moare generalul de brigadă Gheorghe Netejoru (1922-2012), combatant în Al Doilea Război Mondial şi prizonier de război, în perioada 1944-1945, în fosta URSS

Ziua Infanteriei Marine Române

 

 

 

 

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor