Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Fişe de evidenţă
Mormântul Ostaşului Necunoscut


Cimitire de onoare
Mausolee
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Proiecte
Raport anual

Arhiva foto
Audio
Diplome de excelenţă
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile

HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 

Declarații de avere și interese 2010

Ilie SCHIPOR

Laura TIRON

Diana GHEORGHIȚĂ

Virgil MANEA

Cristina GIUGAL

Ioana PEREVERZOV

Mioara Arghir

Nicoleta Gheorghe

Ularu Ramona

Vlad Victoria

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:

- Luni (14.00-15.30)
- Miercuri (14.00-15.30)

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 


Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

Noiembrie – Brumar

 

3 Primul Război Mondial : Semnarea armistiţiului între Imperiul Austro-Ungar şi aliaţi care pune capăt războiului. Evenimentul a avut loc la „Villa Giusti” (1918)

– Istoricul Vasile Pârvan îşi inaugurează cursul de istorie la nou înfiinţata Universitate a Daciei Superioare din Cluj , cu prelegerea: „Datoria vieţii noastre", în care a adus şi un omagiu jertfei depuse de tinerii ostaşi români la înfăptuirea unităţii naţionale a statului (1919)

Ceremonia de reinaugurare a Cimitirului de Onoare „Mircea cel Bătrân” din comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa (2007)

4 – Invadarea Ungariei de către tancurile sovietice şi instalarea guvernului contrarevoluţionar condus de János Kádár ; revoluţia maghiară a fost declanşată la 23 octombrie iar luptele au durat pâna la 14 noiembrie (1956)

– Ziua Forţelor Armate Italiene

Ceremonia de reinaugurare a Monumentului Eroilor Italieni din Cimitirul „Eternitatea” din

Galaţi (2005)

6 – A izbucnit Revoluţia Bolşevică din Rusia (1917)

7Dezvelirea, în comuna Michalowice, Polonia, a unui monument ridicat în memoria aviatorilor români (2011)

8 Al Doilea Război Mondial : Americanii se alătură britanicilor în războiul din Africa . Debarcarea trupelor britanice şi americane în Maroc şi Algeria (1942)

Î n calendarul ortodox: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril

Semnarea, la Bucureşti, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României (2005)

9 – Armata română cucereşte reduta otomană de la Rahova (1877)

10 – România: Ziua Artileriei

– Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare, organizată sub egida UNESCO

11Primul R ăzboi Mondial : se semnează Acordul de încetare a focului pe frontul de vest, după 4 zile de negocieri (1918)

Ziua Armistiţiului

12 – În România : Ziua cercetaşilor militari şi Ziua geodezilor militari

16 – Primul Război Mondial : începe "Bătălia pentru Bucureşti", cea mai mare operaţiune militară a armatei române din anul 1916, condusă de generalul Constantin Prezan, prin care se încerca apărarea Capitalei (1916)

S-a încheiat revoluţia din Rusia, începută în primăvara anului 1918

18 – Ratificarea, prin Legea nr. 300/2008, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară

20 Primul Război Mondial : Guvernul României se retrage din Muntenia ocupată, la Iaşi, noua capitală a ţării (1916)

– Deschiderea lucrărilor Conferinţei de la Lausanne, în problema strâmtorilor Bosfor şi Dardanele. Se discută şi semnează tratatul de pace cu Turcia, care recunoaştea drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh. Insula nu mai există, fiind inundată la construirea barajului Porţile de Fier (1922)

21 – Al Doilea Război Mondial : Armatele române duc lupte grele în nordul Ungariei pentru cucerirea Munţilor Bukk (1944)

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (calendarul creştin-ortodox)

Ceremonia de inaugurare a noului amplasament – spaţiul din faţa aeroportului „Aurel Vlaicu” - a monumentului „Ultimul Străjer al Capitalei”, însoţită de ceremonia de reînhumare a osemintelor sergentului erou Paianu Nicolae (2007)

23 – Primul Război Mondial : Armatele germano-austro-ungare au ocupat Bucureştiul (1916)

Primul Război Mondial : Trupele germane ocupă Ploieştiul

România a aderat, în 1940, la Pactul Tripartit (încheiat între Germania, Italia şi Japonia la 27 septembrie 1940)

– Inaugurarea monumentului comemorativ al eroilor români de la Briansk, Federaţia Rusă (2011)

25 Primul Război Mondial : Trupele române angajează puternice acţiuni de luptă pe linia Cricov- Ialomiţa, pentru a câştiga timpul necesar atât concentrării forţelor ruse, cât şi pregătirii unei alte linii de rezistenţă (1916)

– Ceremonia strămutării Mormântului Ostaşului Necunoscut pe locul originar, în zona platoului înalt din Parcul Carol I din Bucureşti unde fusese depus în 17 mai 1923 (2006)

26 – Primul Război Mondial : S-a încheiat, la Focşani, armistiţiul dintre România şi Puterile Centrale, ca urmare a condiţiilor militare intervenite în urma armistiţiului ruso-german de la Brest-Litovsk (1917)

28 – Albania: Ziua naţională. Proclamarea Independenţei de Stat (1912)

Congresul General al Bucovinei adoptă moţiunea privind unirea necondiţionată a Bucovinei cu Regatul României (1918)

29 – Dezvelirea primelor însemne comemorative de război româneşti de pe teritoriul Federaţiei Ruse, la Liublino (un cartier al Moscovei) şi la Krasnogorsk (oraş satelit al Moscovei) (2008)

30 Începutul războiului ruso-finlandez (1939)

Sf. Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei; Sf. Frumentie, Ep. Indiei (calendarul creştin-ortodox).

 

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor