Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Fişe de evidenţă
Mormântul Ostaşului Necunoscut


Cimitire de onoare
Mausolee
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Proiecte
Raport anual

Arhiva foto
Audio
Diplome de excelenţă
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile

HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 

Declarații de avere și interese 2010

Ilie SCHIPOR

Laura TIRON

Diana GHEORGHIȚĂ

Virgil MANEA

Cristina GIUGAL

Ioana PEREVERZOV

Mioara Arghir

Nicoleta Gheorghe

Ularu Ramona

Vlad Victoria

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:

- Miercurea (14.00-15.30)
- Vinerea (14.00-15.30)

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 


Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

Septembrie – Răpciune

 

1 – Ziua diplomaţiei române

Prin atatcul Germaniei împotriva Poloniei începe cel de-Al Doilea Război Mondial (1939)

Ziua naţională a Slovaciei - Ziua Constituţiei (1992 )

Inaugurarea Monumentului eroilor de la Oancea-Covurlui (1934)

4 – România a aderat la Pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică naţională - Pactul Briand-Kellogg, semnat, la Paris, în 27 august 1928 (1928)

5 – Începe ofensiva trupelor ungaro-germane în Podişul Transilvaniei, având drept obiectiv ocuparea trecătorilor din Carpaţii Meridionali. Armata a IV-a română va opri ofensiva pe aliniamentul râul Târnava Mică-Lopadea Veche (8 sept.)

6 – Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai. Începe cea de-a doua domnie a lui Mihai I (1940 - 1947)

7 – Tratatul de frontieră dintre România şi Bulgaria , prin care partea de sud a Dobrogei „ Cadrilaterul “ (judeţele Durostor şi Caliacra ) intră în componenţa Bulgariei (1940 )

– Dezvelirea Monumentului eroilor români din comuna Liteni, jud. Suceava (1923)

8Naşterea Maicii Domnului

12 – Înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război“ (1919)

13 Ziua Pompierilor - la 13 septembrie 1848 , a avut loc Bătălia din Dealul Spirii între pompierii conduşi de Pavel Zăgănescu şi trupele otomane conduse de Kerim Pasa ( Dezvelirea Monumentului Pompierilor din Bucureşti (1901); autor – W. Hegel)

Începe ofensiva trupelor ungare şi germane pe văile Crişului Alb, Crişului Negru şi Mureşului. Detaşamentul „Păuliş“ opune o rezistenţă înverşunată la gura defileului Mureşului. Ofensiva va fi oprită la 18 sept. (1944)

14 – Înălţarea Sfintei Cruci

– Ziua Inginerului (din 2000 )

15 – Ziua internaţională pentru protecţia stratului de ozon (1987)

17 Al Doilea Război Mondial : Armata a IV-a Română poartă lupte grele pentru forţarea Mureşului în centrul Transilvaniei, în zona Oarba de Mureş - Dealul Sângiorgiu - Iernut, zdrobind rezistenţa armatelor germano-ungare (1944)

18 – S-a încheiat Acordul secret ruso-român prin care Rusia , în schimbul neutralităţii prietenoase a României, recunoştea dreptul ţării noastre asupra teritoriilor locuite de români aflate în Austro-Ungaria . (18 septembrie/1 octombrie 1914)

20 – Ziua Bucureştiului

21 – Ziua Internaţională a Păcii

22Ziua Independenţei Bulgariei

Inaugurarea Monumentului Eroilordin comuna Poenarii-Apostoli, jud. Prahova (1929)

24 Dezvelirea bustului mr. Neculai Ion mort în Războiul de Independenţă, Fălticeni, jud. Suceava (1922)

28 – Dezvelirea Monumentului Eroilor Vlăşceni , com. Drăgăneşti, jud. Vlaşca., autor I. Pantazi (1930 )

30 Adoptarea Legii nr. 379 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (2003)

 

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor