Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2016

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Ene Roland

Col. Constantin Niță

Lt. col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe


 

Declarație de avere și interese col. dr. Ionel TĂLPĂU
Declaratie de avere si interese
Declaratie avere si interese la încheierea activității

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. Traian Ungureanu

declaratie avere si intere la incheierea activitatii

declarație avere și interese 2014

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere 2012

declarație de interese 2012

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese

 

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:
Înscrierea în audiență se face cu o săptămână în avans.

Joi :14.00-16,00

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

SEPTEMBRIE (RĂPCIUNE)

1 Al Doilea Război Mondial : Germania atacă Polonia (1939)

Primul Război Mondial : Bulgaria atacă elementele înaintate ale armatei române române în Cadrilater (1916)

− Bulgaria şi Turcia declară război României (1916)

− Ziua informaticienilor militari români

− Ziua diplomaţiei române

2Al Doilea Război Mondial: Marea Britanie şi Franţa declară război Germaniei (1939)

3 Al Doilea Război Mondial : locotenentul Alexandru Stârcea şi adjutantul Ion Tomag, la bordul unui IAR 38, mor după o luptă aerienă cu aviaţia sovietică în zona localităţii Slavianskaia, în sudul Kubanului (1942)

Italia capitulează (1943)

intră în vigoare Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1953)

4Primul Război Mondial: se încheie Bătălia de la Bazargic. Trupele române se retrag, oraşul fiind ocupat de armatele germane, bulgare şi turce (1916

Al Doilea Război Mondial : începe lupta de la Stalingrad, actual Volgograd (1942)

Ziua Tipografilor Militari

5 Primul Război Mondial :locotenentul (r) Victor Ioachimovici (1887-1916) se sinucide la Turtucaia, refuzând să devină prizonierul bulgarilor (în memoria acestuia, avocatul Victor Ioachimovici a dezvelit, la 13 octombrie 1929, în cimitirul bucureştean Bellu un monument comemorativ)

Al Doilea Război Mondial : începe c ontraofensiva trupelor germane şi ungare în podişul transilvan (1944)

6Primul Război Mondial: militarii români rămân fără muniţie la Turtucaia, după cinci zile de luptă. 28.000 de soldaţi şi 480 de ofiţeri români sunt luaţi prizonieri de armata bulgară; 160 de ofiţeri şi 6000 de soldaţi români mor sau sunt răniţi în luptă; alţi 5.500 de militari români ies din încercuire şi se retrag la nordul Dunării (1916)

regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai (1940)

Al Doilea Război Mondial : aspirantul Cornel Zlatian şi doi caporali împing cu barca o mină, travers de portul Reni la malul drept. Explozia minei îi omoară pe toţi trei (1941)

Armata a IV-a română opreşte ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei (1944)

7 se naşte Maria Drăgescu (1912-2013) pilot în escadrila sanitară din Al Doilea Război Mondial, supranumită Escadrila Albă, în care s-a înrolat în iunie 1940, alături de Nadia Russo, Virginia Duţescu şi Virginia Thomas. A participat la salvarea a peste 1500 de militari răniţi. A fost distinsă cu Medalia şi Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Crucea de Aur; Ordinul Crucea Regina Maria cu spade, clasa a III-a, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, cu prima baretă, clasa Crucea de Aur; Ordinul Steaua României în grad de Cavaler. La împlinirea vârstei de 100 de ani, a fost decorată cu Emblema Onoarea Armatei României, cu însemne de pace, pentru întreaga activitate şi pentru merite deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului armatei.

România se proclamă neutră faţă de Al Doilea Război Mondial (1939)

Se dezveleşte Monumentul eroilor români din oraşul Liteni, jud. Suceava (1923)

Bulgaria anexează Cadrilaterul (1940)

Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului

8 armata ungară masacrează 11 români (două femei şi nouă bărbaţi) în comuna Nuşfalău, jud. Sălaj (1940)

Al Doilea Război Mondial – începe Bătălia Leningradului, în prezent Sankt Petersburg (1941)

Armata a 4-a română opreşte trupele germane şi ungare pe aliniamentul Sighişoara, Ormeniş, Târnăveni, Veseuşi, Alecuş, Gacova (1944)

Naşterea Maicii Domnului

9Primul Război Mondial: 2.858 de militari români din Regimentul 48 Infanterie mor eroic în lupta de noapte de la Dealul Dăii, jud. Sibiu (1916)

asasinatele horthyste din comuna Treznea, jud. Salaj: sunt masacraţi 87 de români şi 6 evrei cu focuri de mitralieră, străpunşi cu săbiile sau cu baionetele (1940)

Al Doilea Război Mondial : aliaţii debarcă pe frontul italian, la Salerno (1943)
10Avram Iancu (n. 1824), Craiul Munţilor şi conducătorul Revoluţiei române din 1847-1848 din Transilvania, moare în localitatea Baia de Criş, jud. Hunedoara (1872)

Austria semnează tratatul de la Saint Germain cu Puterile aliate, recunoscând independenţa Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi Ungariei, precum şi apartenenţa Bucovinei la România şi a Tirolului de Sud la Italia (1919).

11Primul Război Mondial: se încheie Bătălia de la Cireşoaia. Au murit în luptă scriitorul şi istoricul voluntar bucovinean Ion Gramadă, locotenentul Gheorghe Ioan Prioteasa din Regimentul 43 Infanterie şi 512 soldati din cadrul Regimentului 15 Infanterie Razboieni (1917)

Al Doilea Război Mondial : unităţile germane şi ungare declanşează acţiuni ofensive repetate pentru ocuparea municipiul Timişoara, apărată de Divizia 9 Cavalerie română (1944)

12Primul Război Mondial: se încheie Bătălia de la Cireşoaia, soldată cu eşecul armatei româno-ruse, ultima bătălie importantă pe frontul românesc în Campania anului 1917
se înfiinţează Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război (1919), Regina Maria a României fiind preşedinte de onoare, funcţia de preşedinte executiv revenindu-i lui Miron Cristea, Episcop de Caransebeş, Mitropolit primat şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din anul 1925

13România semnează armistiţiul cu Naţiunile Unite (1944)

− Ziua Pompierilor

Al Doilea Război Mondial : moare generalul Grigore Bălan (1896 - 1944), primul general român căzut la datorie pentru eliberarea Ardealului de Nord, anexat de Ungaria prin Dictatul de la Viena (1940)

13/14armata ungară masacrează 157 de români în comuna Ip, jud. Sălaj (1940)

14Primul Război Mondial: armata română din Dobrogea se retrage pe linia Rasova-Cobadin-Tuzla (1916)

se încheie Bătălia de le Merişor - Petroşani. Trupele române se retrag de pe linia frontului (1916)

trupele franco-elene au atacat poziţiile bulgare pe frontul de la Salonic, capturând 3.000 de prizonieri (1918)

s e inaugurează „Crucea Eroilor” de pe Vârful Caraiman, Munţii Bucegi (1928). Construit în perioada 1926-1928, din iniţiativa Reginei Maria, monumentul istoric este dedicat eroilor români căzuţi în Războiul pentru Întregirea Neamului Românesc

Înălţarea Sfintei Cruci

16 Primul Război Mondial: se încheie Bătălia de pe linia Rasova-Cobadin-Topraisar-Tuzla, trupele române respingând ofensiva germano-bulgaro-turcă (1916)

17Al Doilea Război Mondial: Armata a 4-a română începe lupte foarte grele pentru forţarea Mureşului în zona Oarba de Mureş - Dealul Sângiorgiu- Iernut

18Se sfinţeşte Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti (1938)

Al Doilea Război Mondial : Armata română respinge atacul unităţilor germane şi ungare asupra municipiului Timişoara, cu preţul a 352 de militari (1944)

se inaugurează Monumentul Ostaşului Român din oraşul Sf. Gheorghe, jud. Covasna (1974).

19 se doboară primului avion inamic, pe timpul executării manevrei de la Flămânda, de către Armata a 3-a română cu o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise (calibru 75 mm Deport) şi nu cu tunuri terestre adaptate

se inaugurează Monumentul eroilor Diviziei I Cavalerie de la Oituz, ex-Grozeşti, jud. Bacău, în prezenţa regelui Carol al II-lea (1931)

Zilei Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene

– Ziua Bucureştiului

20Primul Război Mondial: se încheie Bătălia de la Praid-Sovata, ultima acţiune a armatei române pe frontul din Transilvania (1916)

21 se inaugurează Monumentul Eroilor din municipiul Roşiorii de Vede, jud. Teleorman, operă a sculptorului Dumitru Măţăoanu (1927)

se inaugurează Cimitirului Românesc de Onoare din comuna Vărzăreşti, raion Nisporeni, Republica Moldova . Proiectul de reconstrucţie a necropolei de război, în care sunt înhumaţi 178 de militari români căzuţi în luptele pentru eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, în vara anului 1941, s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2009-septembrie 2010, prin implicarea financiară a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu Consiliul Raional Nisporeni, Primăria Comunei Vărzăreşti şi Societatea Ginta Latina, filialele Sângeorz-Băi şi Nisporeni (2010)

m oare, în Irak, sublocotenentul post-mortem Ioan Dumitru Grosaru (1972 - 2007). În timpul unei misiuni de patrulare, TAB-ul în care se afla a fost distrus de un dispozitiv explozibil improvizat. Sublocotenentul a fost decorat cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Ziua Internaţională a Păcii

22 Al Doilea Război Mondial: Armata română eliberează municipiul Arad (1944)

22/23 Mormântul Ostaşului Necunoscut al României este strămutat, noaptea, la Mausoleul eroilor de la Mărăşeşti (1958)

24 s e dezveleşte Statuia eroilor Regimentului 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni, jud. Suceava (1922)

25 Primul Război Mondial : Bucureştii sunt bombardaţi de aviaţia inamică (1916)

Armata română reocupă oraşul Petroşani după o puternică contraofensivă (1916)

26 se inaugurează monumentului ridicat la Regimentul 4 Argeş din Piteşti, în memoria a 20 de ofiţeri şi 2.300 de soldaţi argeşeni morţi în războiul de Întregire a României (1926)

se sfinţeşte troiţa eroilor din comuna Prigor, jud. Caraş Severin (1931)

27 moare regele Carol I al României după o domnie de 48 de ani, fiind succedat de Ferdinand I al României (1914)

se dezveleşte, în municipiul Baia Mare, troiţa eroilor jandarmi, căzuţi la datorie (2005)

28Regele Ferdinand urcă pe tron în calitate de nepot şi succesor al regelui Carol I (1914)

Primul Război Mondial : începe prima bătălie de la Oituz. Trupele române, comandate de generalul Eremia Grigorescu (1863-1919), rezistă eroic, oprind înaintarea armatei germane (1916)

se încheie Bătălia de la Sibiu. Armata română este forţată să se retragă (1916)

Bulgaria semnează actul de capitulare la Salonic (1918)

se dezveleşte monumentul eroilor vlăşceni (autor I. Pantazi) din comuna Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman (1930)

Al Doilea Război Mondial : Bătălia Varşoviei se soldează cu capitularea armatei poloneze. Guvernul polonez şi o parte din forţele armate merg în exil, inclusiv în România (1939)

Societatea Tricolorul a veteranilor de război români din regiunea Cernăuţi dezveleşte la Herţa (1942) o troiţă comemorativă în memoria căpitanului Ion Boroş, căzut la datorie în ziua de 29 iunie 1940, împuşcat de militarii sovietici

Vânătorii de munte români eliberează municipiul Târgu Mureş (1944)

Armata a 4-a română a înregistrat, după 7 zile de luptă (1944), în zona Dealului Sângeorgiu pierderi de 6.753 militari (897 morţi, 4.118 răniţi şi 1.738 dispăruţi)

30Primul Război Mondial: începe Bătălia de la Predeal, soldată cu eşecul armatelor germane şi austro-ungare de a rupe linia română a frontului (1916)

Parlamentul României adoptă Legea nr. 379 /2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor