Informatii despre Castelul Tepes
  English
version
English
O.N.C.E.
Prezentarea instituției
Flash news

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) - infiintat in baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si a Hotararii de Guvern nr. 635/2004 (vezi si anexele nr. 3a, 3b, 3c si 4 la Normele tehnice) - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Oficiul este condus de un director, numit prin Ordin al Ministrului Apărării Naționale.

Adresa: str. gl. Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, București, Cod Fiscal 16583598, Cont: RO89TREZ70423510120XXXXX; RO53TREZ70423510155XXX; RO31TREZ70423510171XXXXX, Trezoreria sector 4.

Oficiul este continuatorul de drept al Asezamantului National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, iar infiintarea sa reprezinta un pas important in alinierea, in acest domeniu, a legislatiei si practicii Romaniei la cele europene.

Oficiul indeplineste functii de reglementare, consiliere, sprijin si control, reprezentare, educatie civica si de administrare a patrimoniului propriu. De asemenea, este abilitat sa caute, sa descopere si sa identifice mormintele si operele comemorative de razboi si sa organizeze sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriului Romaniei, precum si a celor romanesti din strainatate. El colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu cultele religioase recunoscute de lege si, la cerere, ofera celor interesati date referitoare la locul de inhumare de razboi.

Impreuna cu alte institutii abilitate, elaboreaza programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sarbatoare nationala.

Pentru incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea celor aflate in strainatate, fiind abilitat sa reprezinte Guvernul Romaniei la activitatile din afara granitei. Pentru aceasta, O.N.C.E poate finanta activitatile de infiintare si protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate, in limita bugetului si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte.

Oficiul acorda avize pentru modificarea si stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, precum si pentru realizarea acestora din urma si acorda aprobari pentru infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti.

In exercitarea atributiilor sale, directorul emite ordine si instructiuni. De asemenea, acesta angajeaza personalul Oficiului, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit prin H.G. nr. 635/2004.

Declarații de avere și interese 2016

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Ene Roland

Col. Constantin Niță

Lt. col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe


 

Declarație de avere și interese col. dr. Ionel TĂLPĂU
Declaratie de avere si interese
Declaratie avere si interese la încheierea activității

Declarații de avere și interese 2015

 

Col. Valerică Custură

Col. Florin Bănescu

Col. Roland Ene

Col. Constantin Niță

Lt. Col. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Cristina Giugăl

Cătălin Fudulu

Alexandru Dobrică

Ioana Pereverzov

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

Ramona Ularu


Declaratii de avere și interese col. Traian Ungureanu

declaratie avere si intere la incheierea activitatii

declarație avere și interese 2014

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere 2012

declarație de interese 2012

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese

 

Declaratii de avere și interese col. dr. Marian Popescu

Declaratie de avere si interese la incheierea activitatii

declarație de avere si interese 2013

declarație de avere (2012) si declaratie de interese (2012)

declarația de avere 2011

declarația de interese 2011

declarația de avere și interese 2010

 

Declarații de avere și interese 2014

Col. dr. Marian Popescu

col. Traian Ungureanu

col. Valerică Custură

col. Constantin Niță

col. Florin Bănescu

lt. col. Constantin Gheorghe

Ioana Pereverzov

Cristina Giugăl

Diana Gheorghiță

Cătălin Fudulu

Nicoleta Gheorghe

Mioara Balosin

 

Declarații de avere și interese 2013

Col. dr. Marian Popescu

Col. Traian Ungureanu

Col. Valerică Custură

Col. Roland Ene

Col. Cîțu Mioara

Col. Constantin NIȚĂ

Col. Florin Bănescu

Mr. Constantin Gheorghe

Diana Gheorghiță

Alexandru Dobrică

Cristina Giugăl

Ioana Pereverzov

Cătălin Fudulu

Ramona Ularu

Mioara Balosin

Nicoleta Gheorghe

 

Declarații de avere și interese 2012

Marian POPESCU

Traian UNGUREANU

Mioara CÎȚU

Florin BĂNESCU

Constantin GHEORGHE

Ioana PEREVERZOV

Diana GHEORGHIȚĂ

Ramona ULARU

Cătălin FUDULU

Mioara ARGHIR

Roland ENE

 

Declarații de avere și interese 2011

Mioara CÎȚU declarație avere și interese

Constantin GHEORGHE declarație avere și interese

Florin BĂNESCU declarație avere și interese

Virgil MANEA declaratie avere | declaratie interese

Diana GHEORGHIȚĂ declaratie avere | declaratie interese

Cristina GIUGĂL declaratie avere | declaratie interese

Alexandru DOBRICĂ declaratie avere | declaratie interese

Gabriela ALIU declaratie avere | declaratie interese

Mioara BALOSIN declaratie avere | declaratie interese

Catalin FUDULU declaratie avere | declaratie interese

Ioana PEREVERZOV declaratie avere | declaratie interese

Ramona ULARU declaratie avere | declaratie interese

 


Coordonatele institutiei:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Str. General Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4
tel.: 021/335.11.76
fax: 021/335.11.85
e-mail: once@once.ro
web: www.once.ro

Program de audiențe:
Înscrierea în audiență se face cu o săptămână în avans.

Joi :14.00-16,00

Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat. Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza. Conform Legii nr. 379/2003, Oficiul poate primi donatii si sponsorizari.
Bilantul contabil se face lunar, trimestrial si anual.

- top -

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

August – Gustar

 

1   –   Ziua Tanchiştilor (1919)

– Constituirea   Ministerului Afacerilor Externe al României  (1862)

2   – Sfârşitul Conferinţei aliaţilor de la Potsdam (17 iulie - 2 august 1945)

–   Ziua naţională a Macedoniei

3   –   Primul Război Mondial:  Armata română intră în Timişoara şi aduce o mare contribuţie la reîntregirea teritoriilor româneşti (1919)

–   Ziua Municipiului Timişoara

6   –   Schimbarea la Faţă

– Marele duce Nicolae adresează domnitorului Carol I noi telegrame, solicit ând trecerea Dunării de către întreaga armată română. Unităţi ale armatei române trec Dunărea şi iau în primire paza podului de vase Zimnicea-Şiştov (1877)

–   Al Doilea Război Mondial:  Aviaţia americană lansează prima bombă atomică asupra localităţii japoneze Hiroshima (1945)

8   –   Al Doilea Război Mondial:  A fost declanşată ofensiva aeriană germană asupra Angliei (1940)

– România a fost invitată oficial, de către Guvernul francez, să participe la Conferinţa de Pace de la Paris (1946)

9   – Sfârşitul celui de-al   Doilea Război Mondial: explozia atomică de la Nagasaki (1945)

10   –   Pacea de la Bucureşti, care consfinţeşte sfârşitul războiului şi înfrângerea Bulgariei. Grecia şi Serbia îşi împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul (1913)

– în cadrul adunării de la Timişoara a şvabilor din Banat (1919), aceştia îşi dau acordul pentru unirea proclamată la Alba Iulia

–   Al Doilea Război Mondial: se semnează Carta Atlanticului

15   – se dezvele şte Monumentului eroilor români din oraşul Strehaia (1922)

– se dezvele şte monumentul eroilor din comuna Orţişoara, sat Corneşti, jud. Timiş(1995)

– Adormirea Maicii Domnului (sărbătoare ortodoxă)

Ziua Marinei Romane

16   – începerea tratativelor româno-maghiare de la Turnu Severin. Eşecul acestora a dus la Dictatul de la Viena din 30 august 1940

18   –   dezvelirea de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor,   în anul 2007, a   plăcii comemorative de la Prugy (Republica Ungară) dedicată celor 110 militari români căzuţi în luptele din apropierea Tisei, în anul 1945.

19 –   în cadrul   bătăliei de la Mărăşeşti are loc atacul "cămăşilor albe" din Regimentul 32 Infanterie „Mircea“ (1917)

  Osemintele a 4 eroi români au fost aduse din Franţa şi au fost predate familiilor (1929)

20 –   Al Doilea Război Mondial:   Începe asediul german asupra oraşului Leningrad ( 1941)

21 – Ziua Medicinei Militare -   la 21 august 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înfiinţare a corpului de ofiţeri sanitari. Prin Înaltul Decret Românesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătăţii efectivelor militare.

– „Greva regală” – Regele Mihai I a somat guvernul dr. Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decretele de legi ( 1945)

23  

– se dezvele ş te Statuia Ostaşului Ro mân din municipiul Baia Mare (1960)

–   Ziua naţională a Armeniei

–   Ziua armatei populare bulgare (marchează începerea luptelor decisive în războiul ruso-turc din 1877–1878);

–   Ziua comemorării evenimentelor din anul 1956 din Ungaria

– Semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov (1939)

–   Al Doilea Război Mondial:  România trece de partea Naţiunilor Unite (1944)

24   –   Ziua naţională  a   Ucrainei - proclamarea independenţei (1991)

25 – Al Doilea R ăzboi Mondial: căpitanul Dudea N. Gheorghe, din Regimentul 22 Infanterie, moare în luptă pentru apărarea poziţiilor din satul Gildendorf, Ucraina (1941). Conform colonelul Duţescu, comandantul acestuia, „lupta a fost dârză, inamicul voind cu orice preţ să cucerească satul. În mijlocul soldaţilor luptă cu îndârjire şi cade eroic în fruntea companiei”.

27 –   Ziua Independenţei Republicii Moldova ( 1991)

27-28 - Primul Război Mondial: România declară război Austro-Ungariei (1916)

27 – la cimitirul eroilor din Curtea de Argeş (jud. Argeş) se desfăşoară manifestarea comemorativă dedicată intrării României în Primul Război Mondial (2016)

28   – inaugurarea Crucii monumentale de la mormântul col. Gheorghe Poenaru-Bordea din comuna Rucăr, jud. Muscel (1922)

– la Mormântul Ostaşului Necunoscut al României, în Parcul Carol I din Bucureşti, se desfăşoară manifestarea comemorativă dedicată marcării intrării României în Primul Război Mondial (2016)

  Al Doilea Război Mondial:   Peste 600.000 de germani sunt deportaţi la ordinul lui Stalin în Siberia şi Kazahstan ( 1941)

29 –   Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul  

– Ziua Insurecţiei Naţionaledin Slovacia

30 –   Dezvelirea de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor,  pe pilonul drept al Podului de cale ferată Băneasa, în anul 2007, a   plăcii comemorative dedicate militarilor români căzuţi în luptele pentru apărarea Bucureştiului în perioada 23-27 august 1944.

  Inaugurarea Parcelei Eroilor Români de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2007, în care sunt înhumate rămăşiţele pământeşti ale militarilor români căzuţi la sfârşitul lunii august 1944 în luptele pentru apărarea Bucureştiului (2007), prin coordonarea şi implicarea financiară a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor

  a fost încheiat al doilea protocol al Dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei, nord-vestul Transilvaniei ( 1940)

31 –   Ziua Solidarităţii şi Libertăţii din Polonia

– Bulgaria a atacat România în zona Cadrilater. Declaraţia de război a fost făcută abia a doua zi (1916)

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor