Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Prietenii ne scriu
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

05.08.2015

 

Ion Pena, scriitorul interzis, erou din Al Doilea Război Mondial

n. 25 august 1911, comuna Belitori, azi Troianul (jud.) Teleorman - d. 29 iulie 1944. Înmormântat în cimitirul eroilor din municipiul Alba Iulia, alături de fiul lui Mihail Sadoveanu.

Ion Pena a scris ș i s-a impus într-o perioadă tulbure a istoriei, urmată de epoca devastatoare a regimului comunist, care a dus la scoaterea sa în afara circuitului public prin includerea de către oamenii cenzurii în "fondul special interziși - (S)", între 1945 și 1989. Viața lui s-a desfășrat sub zodia tragicului, ca să nu spun a blestemului. Ca prim născut, a avut parte de un destin frânt la doar 33 de ani, fiind al cincelea copil, din cei șapte, pe care părin ții l-au pierdut in timpul vieții.

Trebuind să-si onoreze funcția de perceptor, nu tocmai populară, Ion Pena a fost scriitor cu normă redusă, scria printre picături. Mai mult, fiind iubitor de oameni, s-a implicat și în activitatea de culturalizare a sătenilor în Banat, la Sichevi a și în Domnești, județul Mușcel, actualmente Argeș. In puținul timp rămas Ion Pena a scris, totusi, câteva sute de poezii si epigrame. Oricum, "Non multa sed multum" spunea domnul Peter Sragher. Ca și cum parcă părintii nu ar fi suferit destul, prietenia sa cu Gheorghe Șuța, liderul Partidului Național Țărănesc din Domnești, unchiul Elisabetei Rizea din Nucșoara, participantă activă la „Rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș - Haiducii Muscelului", și apartenența sa țărănistă aveau să-i condamne familia la supravegherea miliției și securității după război, până prin anii '70.

Ion Pena n-a fost căsătorit, hotărâse s-o facă după război, dar n-a mai apucat, și n-a avut copii. Totul se pierdea, așa că am decis să mă implic în scoaterea sa la lumină. În demersul meu am bătut la multe uși literare si publicistice care nu s-au deschis. Este un arc în timp, el poate exista din nou prin dumneavoastră, citindu-l.

În studiul său despre Ion Pena, cunoscutul publicist și istoric literar, Stan V. Cristea, membru al Uniunii Scriitorilor , consemnează c㠄surprinzător, prin 1943 – 1944, acesta pare că evolua spre un nou fel de poezie, îi întrezărim - incredibil, cumva - pe Nichita Stănescu și Marin Sorescu . Este important de spus că Pena a scris și proză. Astfel, astăzi, noi putem să judecăm firul epic din proza utopică "Moneda fantazienilor", scrisă în Banat între 1937 - 1938, în care merge cu anticipa ția până în 1 ianuarie 2000. În povestire, previziunile autorului au mari analogii cu colectivizarea și cooperativizarea, Ion Pena dovedindu-se un bun analist social de anticipație. Prozatorul ș i publicistul Constantin Stan (1951 - 2011) scrie despre faptul că "Pena, prin povestirea sa, îl devansează pe George Orwell", autorul faimosului roman "Ferma animalelor", scris în 1945. Iar profesorul, ziaristul și prozatorul Victor Marin Basarab afirma tot în 2001 în cartea pe care începuse s-o scrie despre Pena: „Moneda fantazienilor" ar trebui pusă în circulație și așezată într-o exactă comparație cu proza urmuziană, într-o corectă în țelegere a vizionarismului sud-est european și, de ce nu, la baza teatrului absurdului ionescian." Acum, în 2015, citind și cumpănind, putem afirma că scriitorul teleormanean a fost un vizionar.

În prezent, după documetările făcute, este o certitudine că Ion Pena a publicat și era apreciat în marile publicații bucure ștene „Universul literar”, „Păcală”, „Prepoem”, „Vremea”, „Epigrama”, în revista buzoian㠄Zarathustra”, redactată de Ion Caraion si Alexandru Lungu, cât ș i în cele teleormănene „Oltul”, „Drum”, „SO4H2”, „Graiul tineretului țărănist” ...

În „Universul literar”, suplimentul celui mai popular ș i influent ziar din perioada interbelică, „Universul”, Ion Pena era catalogat "Un poet plin, de un talent robust, original și format, care face o figură cu totul aparte în corul celorlalți.", „Astăzi Ion Pena vine între noi cu o liră cu totul înnoită, așezându-se dintr’odată pe primul plan al poeziei tinere", "Versurile lui trebuiesc citite cu toată atenția, în miezul lor se sbate un poet de rasă, care semnează simplu și deslușit: Ion Pena".

În 2011 a apărut cartea „Scrieri” de Ion Pena, care include poezii, epigrame, precum și proză, dovedind talentul multilateral al autorului. Consider că scrierile sale pot vorbi cel mai bine despre perceptorul - scriitor. Iată una din poeziile care-i definește creația: Opriți-vă // În drumul meu opriți-vă fierbinți, / În carnea mea cu târnăcoape. / Am să vă dau mistere și arginți, / Ca fumul, bogăția să vă’ngroape. // Mi-e inima de fulgere ocean. / Mi-e palma năzdrăvană și haiducă. / Opriți-vă cu sufletul ochean / Să beți înfiorarea hăbăucă. // Pe steiul ars de foc și’nchipuiri / Să vă înalț o clipă, să vă doară. / Crepuscul de altare și zefiri / Și vorba peste moarte să vă moară. // Nu închinați cu mine rugăciuni / Ci treceți, ca barbarii, mai departe, / Mă jefuiți de grâne și tăciuni. / Deschis îmi e pătulul ca o carte. // Eu voi rămâne singur, vagabond, / Un cerșetor de soare și de vise. / Voi ocoli destinul rubicond / Cu porțile de marmură, închise.

Marin Scarlat

 

 

 

- top -

 

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOWNLOAD

Legea nr. 379/2003
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

Convențiile de la Geneva și Protocoalele Adiționale

Imnul Eroilor (mp3)Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor