Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Tabere de voluntari 2006
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

 

TABARA DE TINERI VOLUNTARI DE LA BACĂU
25 august 2006

[ imagini de la eveniment ]

Pe 24 august s-a încheiat Tabara de Tineri Voluntari de la Bacău, organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, cu sprijinul Prefecturii județului Bacău și al Primăriei municipiului Bacău.


                  


Timp de șapte zile, cei 20 de voluntari de la Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir“ din Breaza, județul Prahova, au efectuat lucrări de întreținere la Cimitirul Eroilor din Bacău, unul din cele mai mari cimitire de onoare din țară.

Un scurt bilanț al muncii tinerilor arată volumul de muncă depus pentru realizarea misiunii lor. Astfel, putem contabiliza:

 • cosirea și greblarea ierbii de pe o suprafață de 2 ha;
 • curățarea vegetației micro-parazitare de pe aproximativ 500 de însemne comemorative și 2 monumente dedicate eroilor;
 • curățarea a 400 mp de alei;
 • văruirea copacilor și a bordurilor, toaletarea gardului viu;
 • întocmirea planului cimitirului, a schițelor monumentelor și însemnelor de căpătâi;
 • realizarea de fotografii documentare.

Din cimitir au fost încărcate și transportate 16 camioane de gunoi, dar, cu tot efortul depus în această săptămână, nu se poate spune că lucrările de întreținere au luat sfârșit. Pe tot parcursul taberei, Primăria municipiului Bacău a sprijinit logistic lucrările, urmând ca îngrijirea cimitirului să devină, conform legii, activitate permanentă și planificată.

De altfel, o mare realizare a taberei constă tocmai în faptul că autoritățile locale au înțeles însemnătatea acestui gest al tinerilor voluntari.

Un semnal încurajator este faptul că cimitirul a fost vizitat de băcăuani, veniți inițial din curiozitate, apoi cu intenția de a da o mână de ajutor.

În timpul liber, prin grija Prefecturii județului Bacău, elevii voluntari au participat la exerciții demonstrative organizate de unitățile de jandarmi și pompieri din Bacău. De asemenea au vizitat muzee și alte obiective turistice din zonă.

În semn de prețuire pentru efortul depus, celor 20 de elevi li s-au acordat diplome de participare din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Alte comunicate de presă pe aceeași temă
- Com. nr. 38 | 23 august 2006
- Com. nr. 37 | 21 august 2006
- Com. nr. 36 | 17 august 2006
Tabăra de voluntari de la Sinaia
30 iulie 2006

În perioada 24 – 30 iulie a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor – în parteneriat cu Primăria orașului Sinaia și cu sprijinul organizației „Cercetașii României“ – a organizat la Sinaia o tabără de voluntari pentru îngrijirea cimitirelor de onoare din zonă.

La aceasta au participat 20 de elevi de la Colegiul Militar Liceal „Ștefan cel Mare“ din Câmpulung Moldovenesc, cărora li s-au alăturat reprezentanți ai cercetașilor din Sinaia. Lucrările s-au efectuat la Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial, parcela de onoare din cimitirul civil Șețu, Cimitirul Eroilor Sovietici, Cimitirul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial.

Îngrijirea cimitirelor a însemnat:

 • cosirea și greblarea ierbii de pe o suprafață de peste 3800 mp;
 • curățarea vegetației micro-parazitare de pe 520 de însemne comemorative și șapte monumente comemorative;
 • curățarea a 200 mp de alei;
 • vopsirea înscrisurilor de pe însemnele comemorative individuale și comune;
 • vopsirea porților de acces de la cele trei cimitire și a celor două tunuri de la Cazinou;
 • întocmirea planurilor cimitirelor eroilor și a schițelor monumentelor și însemnelor de căpătâi;
 • efecturea a peste 700 de fotografii documentare;
 • colectarea și transportul a 6 camioane de resturi vegetale.

Primăria orașului Sinaia a pus la dispoziție materiale, unelte, și utilaje pentru încărcat și transport, precum și două microbuze pentru deplasarea elevilor. Organizația locală de cercetași a oferit elevilor posibilități variate de petrecere a timpului liber – drumeții, jocuri sportive, exerciții de cățărat etc. În semn de mulțumire pentru sprijinul acordat, Oficiul a înmânat diplome tuturor participanților la acțiune. Reușita taberei constituie o premisă a implicării autorităților publice locale și a societății civile în îngrijirea și conservarea mormintelor și operelor comemorative de război.


TABĂRĂ GERMANO-ROMÂNĂ LA CIMITIRUL DE ONOARE GERMAN DIN CRAIOVA
9 iunie 2006

Joi, 8 iunie 2006, s-a deschis tabăra germano-română de lucru la Cimitirul de onoare german din Craiova.

Această activitate are ca obiectiv continuarea lucrărilor de reabilitare a cimitirului Lunca Jiului în care se află 273 morminte individuale ale ostașilor germani căzuți în Primul Război Mondial și un număr necunoscut de ostași germani căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial.

Lucrările se vor derula pe parcursul a 2 săptămâni, la realizarea lor participând un detașament de 10 militari din armata germană și unul similar din armata română.

 

 

 

 

 

actualitate

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

MARTIE (FLORAR)

1
Se naşte Constantin Ţucanu, veteran al Războiului de Independenţă, al celui de Al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial (1854).
Ziua Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
Ziua Automobiliştilor Militari.

2
Primul Război Mondial:
generalul David Praporgescu este distins post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a, „Pentru vitejia şi destoinicia cu care a condus personal operaţiunile trupelor de pe valea Oltului şi munţii Coţi în 1916, căzând grav rănit de o schijă de obuz când se afla în linia I de tranşee îmbărbătând pe soldaţi la luptă crâncenă contra inamicului, murind ca un erou din cauza rănilor căpătate” (1927).

Al Doilea Război Mondial: căpitanul de marină Costachescu C. Constantin, comandantul submarinului Delfinul, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

3
Generalul Gheorghe Avramescu moare la Jászberény, Ungaria (1945).

5
Primul Război Mondial
: Românii foşti militari austro-ungari, căzuţi prizonieri la ruşi şi aflaţi în lagărul de la Darniţa îşi asumă un angajament ce reprezintă de fapt prima declaraţie de Unire a Transilvaniei cu România: Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România (1917).

România semnează, la Focşani, protocolul de prelungire a armistiţiului cu Puterile Centrale (1918).

6
Se semnează, la Bucureşti, „Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor române de război din Republica Ungară şi al mormintelor ungare de război din România“ (2008).

9
Mareşalul Alexandru Averescu se naşte în oraşul Ismail, Basarabia (1859).

Al Doilea Război Mondial: locotenentul aviator Andrei T. Tudor este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

Colonelul Anghelescu A. Gheorghe, comandantul regimentului 1 Doroban ţ i Dolj, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

12
Al Doilea Război Mondial
: maiorul Corobceanu Petre din regimentul 82 Infanterie este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

13-17
Al Doilea Război Mondial
: armata sovietic ă atacă poziţiile româno-germane din istmul Parpaci, Crimeea (1942).

14
România se proclamă Regat (1881).

17

Al Doilea Război Mondial: a rmata sovietică forţează Nistrul şi intră pe teritoriul României (1944)

15
Al Doilea Război Mondial
: brigăzile mixte de munte şi cele de cavalerie şi-au schimbat denumirea în divizii de munte (1942).

18
Primul Război Mondial
: se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar de pace între România şi Puterile Centrale, pe baza căruia vor începe la Bucureşti, 22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii (1918).

Osemintele a 14 eroi români sunt exhumate din Cimitirul comunal Boiţa (jud. Sibiu), fiind reînhumate în Cimitirul eroilor (1928).

Al Doilea Război Mondial: Armata 1 română încheie operaţiunea ofensivă în Munţii Javorina, Cehoslovacia (1945).

20
Al Doilea Război Mondial
: Armata 4 română încheie atacul poziţiilor apărate în Munţii Metalici de corpurile 17 german şi 5 ungar (1945).

Slt. post-mortem Ionuţ Cosmin Sandu moare în misiune în Afganistan (2008).

23
Al Doilea Război Mondial
: Căpitanul Barbu I. Gheorghe din Regimentul 30 Dorobanţi Muscel este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III cu spade (1945).

24
Moare Maria Drăgescu, pilot în escadrila sanitară din al Doilea Război Mondial, supranumită Escadrila Albă (2013).

25
Al Doilea Război Mondial
: Armata 1 română începe operaţiunea ofensivă pe direcţia generală Brno, forţând râul Hron (1945).

Armata 4 română începe operaţiunile în Munţii Tatra Mică (1945).

Trupele române contribuie la eliberarea zonei Banská Bystrica (1945).

Ziua Operaţiilor Psihologice.

26
Primul Război Mondial
: Bethmann-Hollweg, cancelarul Germaniei şi contele Ottokar Czernin, ministrul de externe al Austro-Ungariei, semnează Documentul de la Viena, prin care, în caz de victorie, se atribuie Austro-Ungariei teritoriul României (1917).

27
Basarabia se uneşte cu România prin decizia Sfatului Ţării (1918).

29

Al Doilea Război Mondial: trupele sovietice ocupă Cernăuţii (1944).

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor