Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Tabere de voluntari 2007
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

21 iulie 2007
Tabăra de voluntari de la Constanța

În perioada 15 – 21.07.2007, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a organizat în municipiul Constața o tabără de voluntari pentru îngrijirea parcelelor de onoare românești și străine amplasate în Cimitirului Central din localitate unde sunt înhumați peste 1200 militari români, germani, sovietici, francezi și turci, căzuți în cele două conflagrații mondiale.

La această acțiune au participat 9 voluntari independenți din diferite județe ale țării și un grup de 15 voluntari din județele Dolj și Olt conduși de prof. Alexandra Iliescu.

Pe timpul desfășurării taberei au fost efectuate lucrări de întreținere (curățarea și reabilitarea însemnelor de căpătâi, îndepărtarea vegetației marginale, curățarea aleilor, degajarea gunoaielor etc) în toate parcelele de onoare din cadrul cimitirului.

Mulțumim pe această cale domnului subprefect Claudiu Palas pentru sprijinul său deplin, precum și voluntarilor care au participat la tabără: Androne Marieta, Apostol Bogdan, Bitoleanu Ioana, Buică Robert-Andrei Dobre Liviu Ștefan, Gebac Ana-Georgeta, Ungureanu Corina, Hărăbor Geanina, d-na prof. Iliescu Alexandra-Cristina, Cefar Roxana Elena, Moraru Ioan, Salca Maria, Salca Simon, Socorodeanu Alexandru, Drăgan Liviu IoanaMoroiu Mara Maria, Zgură Roxana Daniela, Paraschivoiu Adriana Claudia, Ciucă Iulian, Dobrin Cristian Cosmin, Ivan Alin Teodor, Georgescu Ionela Silvia, Mataragiu Ionela și Toma Radu Adrian.

În perioada 12 – 18.08.2007 va fi organizată cea de a treia tabără de voluntari din acest an pentru îngrijirea mormintelor și operelor comemorative de război din localitatea Radna, județul Arad.


30 iunie 2007
TABĂRA DE VOLUNTARI DE LA VLĂDENI

În perioada 25 – 30 iunie a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a organizat în comuna Dumbrăvița, satul Vlădeni, județul Brașov, o tabără de voluntari pentru îngrijirea Cimitirului Sovietic din localitate.

Cimitirul, cu o suprafață de 7200 mp, este amplasat lângă drumul european E 68, la câțiva kilometri de satul Vlădeni. Ceremonia de inaugurare a avut loc în anii 1947-1948. Aici au fost înhumați prizonierii care au murit în Lagărul nr. 2 Vlădeni, care a fost situat între Halta Brădet și punctul Vârful Dealului. Lagărul, împrejmuit cu un gard din sârmă ghimpată, era compus din trei barăci din lemn, fiecare cu o lungime de aproximativ 300 m. Prizonierii au lucrat la tunelul de cale ferată din apropierea satului Perșani. Lagărul a funcționat în perioada 1941-1943.

Inițial, cei care au murit în lagăr au fost înmormântați în cimitirul satului Vlădeni. Ulterior, au fost exhumați și reînhumați în Cimitirul de onoare. Cimitirul are în total 24 de parcele. Sunt 577 de morminte individuale și unul comun, în care sunt înhumați 576 de sovietici și 4 polonezi. Fiecare mormânt are un însemn de căpătâi de tip sovietic din beton. Însemnele de căpătâi au fost realizate în satul Vlădeni. În cimitir a fost ridicat un obelisc cu o înălțime de aproximativ 12 m. În prezent, monumentul se află într-o stare avansată de degradare.

Mulțumim și pe această cale Primăriei comunei Dumbrăvița, d-lor Ioan Câmpean și Iosif Manicovschi, localnici din satul Vlădeni, pentru informațiile furnizate în legătură cu lagărul de prizonieri si participanților la tabără, fără implicarea cărora nimic nu ar fi fost posibil: Androne Marieta, Iliescu Alexandra-Cristina, Buică Robert-Andrei, Gebac Ana-Georgeta, Popa Cristina Daniela, Nicolăiță Daniela-Amalia, Voicu Lucica, Drăgan Livia-Ioana, Voinea Cătălin, Ceafar Roxana-Elena, Gramnea Sidonia-Denisa, Trancă Vanda-Gabriela, Voicu Marius-Laurențiu, Ghiță Iulia, Mihăilescu Cristina Alina, Ion Aida-Marina, Goșa Doris-Călina, Moroiu Mara-Maria, Leoveanu Codruța-Roxana, Moroiu Marius Florentin și Popescu Cristina Maria.

 

 

 

 

 

actualitate

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

MARTIE (FLORAR)

1
Se naşte Constantin Ţucanu, veteran al Războiului de Independenţă, al celui de Al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial (1854).
Ziua Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
Ziua Automobiliştilor Militari.

2
Primul Război Mondial:
generalul David Praporgescu este distins post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a, „Pentru vitejia şi destoinicia cu care a condus personal operaţiunile trupelor de pe valea Oltului şi munţii Coţi în 1916, căzând grav rănit de o schijă de obuz când se afla în linia I de tranşee îmbărbătând pe soldaţi la luptă crâncenă contra inamicului, murind ca un erou din cauza rănilor căpătate” (1927).

Al Doilea Război Mondial: căpitanul de marină Costachescu C. Constantin, comandantul submarinului Delfinul, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

3
Generalul Gheorghe Avramescu moare la Jászberény, Ungaria (1945).

5
Primul Război Mondial
: Românii foşti militari austro-ungari, căzuţi prizonieri la ruşi şi aflaţi în lagărul de la Darniţa îşi asumă un angajament ce reprezintă de fapt prima declaraţie de Unire a Transilvaniei cu România: Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România (1917).

România semnează, la Focşani, protocolul de prelungire a armistiţiului cu Puterile Centrale (1918).

6
Se semnează, la Bucureşti, „Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor române de război din Republica Ungară şi al mormintelor ungare de război din România“ (2008).

9
Mareşalul Alexandru Averescu se naşte în oraşul Ismail, Basarabia (1859).

Al Doilea Război Mondial: locotenentul aviator Andrei T. Tudor este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

Colonelul Anghelescu A. Gheorghe, comandantul regimentului 1 Doroban ţ i Dolj, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

12
Al Doilea Război Mondial
: maiorul Corobceanu Petre din regimentul 82 Infanterie este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

13-17
Al Doilea Război Mondial
: armata sovietic ă atacă poziţiile româno-germane din istmul Parpaci, Crimeea (1942).

14
România se proclamă Regat (1881).

17

Al Doilea Război Mondial: a rmata sovietică forţează Nistrul şi intră pe teritoriul României (1944)

15
Al Doilea Război Mondial
: brigăzile mixte de munte şi cele de cavalerie şi-au schimbat denumirea în divizii de munte (1942).

18
Primul Război Mondial
: se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar de pace între România şi Puterile Centrale, pe baza căruia vor începe la Bucureşti, 22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii (1918).

Osemintele a 14 eroi români sunt exhumate din Cimitirul comunal Boiţa (jud. Sibiu), fiind reînhumate în Cimitirul eroilor (1928).

Al Doilea Război Mondial: Armata 1 română încheie operaţiunea ofensivă în Munţii Javorina, Cehoslovacia (1945).

20
Al Doilea Război Mondial
: Armata 4 română încheie atacul poziţiilor apărate în Munţii Metalici de corpurile 17 german şi 5 ungar (1945).

Slt. post-mortem Ionuţ Cosmin Sandu moare în misiune în Afganistan (2008).

23
Al Doilea Război Mondial
: Căpitanul Barbu I. Gheorghe din Regimentul 30 Dorobanţi Muscel este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III cu spade (1945).

24
Moare Maria Drăgescu, pilot în escadrila sanitară din al Doilea Război Mondial, supranumită Escadrila Albă (2013).

25
Al Doilea Război Mondial
: Armata 1 română începe operaţiunea ofensivă pe direcţia generală Brno, forţând râul Hron (1945).

Armata 4 română începe operaţiunile în Munţii Tatra Mică (1945).

Trupele române contribuie la eliberarea zonei Banská Bystrica (1945).

Ziua Operaţiilor Psihologice.

26
Primul Război Mondial
: Bethmann-Hollweg, cancelarul Germaniei şi contele Ottokar Czernin, ministrul de externe al Austro-Ungariei, semnează Documentul de la Viena, prin care, în caz de victorie, se atribuie Austro-Ungariei teritoriul României (1917).

27
Basarabia se uneşte cu România prin decizia Sfatului Ţării (1918).

29

Al Doilea Război Mondial: trupele sovietice ocupă Cernăuţii (1944).

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor